Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie (SSNDT)

====================================================================

názov: Odborný seminár o skúšobných metódach tesnosti s vysokou citlivosťou. Aplikácie v priemysle a energetike
typ: seminár
termín: jeseň 2021
miesto: SR
kontakt: ssndt@ssndt.sk
popis: Účastníkom, predovšetkým z radov defektoskopických pracovníkov z odboru skúšania tesnosti (NDT LT) budú poskytnuté informácie o nových metódach meranie tesnosti s vysokou citlivosťou,  normách, prístrojovom vybavení a neposlednej rade poskytnúť odborníkom priestor pre vzájomnú výmenu skúseností.

====================================================================