Slovenská magnetická spoločnosť

====================================================================

názov: Magnetocaloric materials for magnetic refrigeration
typ: prednáška a seminár
termín: marec 2018
miesto: Košice
kontakt: pablo_ibga@hotmail.com
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky (Dr. Pablo J. Ibarra Gaytán) a seminára oboznámiť prítomných s aplikáciou magnetokalorického javu v chladiacich zariadeniach. Táto technológia je jednou z perspektívnych, ktoré by mohli účinne nahradiť klasické chladiace systémy.

====================================================================

názov: Súťaž o “Cenu Štefana Jedlíka” za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiÁly
typ: súťaž
termín: marec – november 2018
miesto: Košice
kontakt: jan.ziman@tuke.sk
popis: Zámerom súťaže slovenských VŠ je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie vecných cien prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

====================================================================

názov: Magnetické správanie magneticky mäkkých Mn-Zn feritov v širokofrekvenčnej oblasti od DC režimu do 1 GHz
typ: prednáška a seminár
termín: máj 2018
miesto: Košice
kontakt: samuel.dobak@student.upjs.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s magnetickým správaním magneticky mäkkých Mn-Zn feritov vo veľmi širokom frekvenčnom rozsahu od DC režimu až do frekvencie 1 GHZ a možným využitím týchto pozorovaných javov v praxi.

====================================================================

názov: Magnetic nanoparticles with core shell: Macroscopic model and coercive field
typ: prednáška a seminár
termín: september 2018
miesto: Košice
kontakt: ondrej.hudak@tuke.sk
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s modelom magnetických nanočastíc so štruktúrou obsahujúcou škrupinu, ktorá môže byť štrukturálne a magneticky neorientovaná alebo orientovaná.

====================================================================

názov: Fluxgate Magnetometers
typ: prednáška a seminár
termín: október 2018
miesto: Košice
kontakt: buttamat@fel.cvut.cz
popis: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných so súčasnými trendmi a vývojom v oblasti fluxgate magnetometrov, ktoré našli uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu.

====================================================================

názov: Senzorika a magnetometria 2018
typ: konferencia
termín: december 2018
miesto: Košice
kontakt: josef.blazek@vsbm.sk, rastislav.varga@upjs.sk
popis: Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky. Konferencia je tematicky zameraná na výskum nových magnetických materiálov, výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov, magnetické merania, výskum a vývoj senzorov a meracích systémov, testovanie a kalibráciu senzorov, aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe, UAV a ich senzoriku.

====================================================================