Skip to main content

Slovenská lesnícka spoločnosť

====================================================================

názov: Aktuálne problémy v ochrane lesa´2021
typ: konferencia
termín: jún 2021
miesto: GRAND hotel Bellevue Nový Smokovec
kontakt: kunca@nlcsk.org
popis: 30. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou poskytne účastníkom aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa a výskyte škodlivých činiteľov u nás a v okolitých krajinách, ako aj výsledky riešenia výskumných projektov.

====================================================================

názov: Lesné semenárstvo, škôlkárstvo a umelá obnova lesa
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
kontakt: miriamsuskova@gmail.com
popis: Prezentácia poznatkov zo semenárstva, škôlkárstva a umelej obnovy lesa s akcentom na získavanie a využívanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov na Slovensku a v susedných krajinách.

====================================================================

názov: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR
typ: konferencia
termín: december 2021
miesto: NLC Zvolen
kontakt: mkovalcik@nlcsk.org
popis: Ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva na Slovensku, analýza ekonomických výsledkov za uplynulé obdobie, výskum v oblasti ekonomiky lesného hospodárstva SR.

====================================================================