Skip to main content

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

====================================================================

názov: Pohled přes hranice
typ: seminár
termín: II. polrok 2021
miesto: Dolní Dunajovice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Spoločné podujatie Českej společnosti rostlinolékařskej, Rakúskej pracovnej skupiny pre integrovanú ochranu rastlín a Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti na tému Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Predpokladá sa účasť českých, rakúskych a slovenských odborníkov.

====================================================================

názov: Odborné prednášky pre poľnohospodársku prax
typ: prednášky
termín: počas roka 2021
kontakt: marek.kobza@ife.sk,   kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Odborné prednášky na vyžiadanie pre poľnohospodársku prax sú zabezpečované členmi spoločnosti počas celého roka. Prednášky sú prezentované na podujatiach organizovaných pestovateľskými zväzmi, chemickými spoločnosťami, poľnohospodárskymi subjektmi a sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov v oblasti ochrany rastlín.

====================================================================

názov: Vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín
typ: kurzy
termín: v priebehu roka 2021
miesto: Topoľčany, Trenčín, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Dunajská Streda
kontakt: kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Povinné vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín – farmárov.  Vzdelávanie vyplýva zo zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. Súčasťou vzdelávania je tiež poskytnutie primeraných informácií odbornej verejnosti, aby prípravky boli aplikované v zmysle požadovaných postupov.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu vodných zdrojov z bodových zdrojov a úletu pri ošetrovaní ovocných drevín a viniča prípravkami na ochranu rastlín
typ: 2 semináre
termín: II. polrok 2021
miesto: SR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Dva semináre sa uskutočnia v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku. Budú podané zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie, úletu a z bodových zdrojov znečistenia.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia pri ošetrovaní poľných kultúr prípravkami na ochranu rastlín vrátane demonštračných aktivít a informačných akcií
typ: semináre
termín: II. polrok 2021
miesto: SR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Dva semináre sa uskutočnia v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. Demonštračné aktivity v ochrane rastlín spojené s novátorskými postupmi zameranými na zníženie spotreby prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve.

====================================================================

názov: 62. Nemecké rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 21.-24.9.2021
miesto: Göttingen, Nemecko
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, na riešenie jej aktuálnych problémov vrátane problémov lesa. Tohtoročné ústredné motto má názov „Zdravé rastliny nesú zodpovednosť za náš svet“. Uvedená konferencia je najväčšou konferenciou svojho druhu v Európe. Koná sa každé 2 roky. Predpokladá sa celoeurópska účasť odborníkov v ochrane rastlín vrátane slovenských. 

====================================================================

názov: 22. Slovenská a česká konferencia o ochrane rastlín
typ: konferencia
termín: v priebehu roka 2021
miesto: Nitra
kontakt: ludovit.cagan@gmail.com
popis: Konferencia o ochrane rastlín sa bude konať v rámci Medzinárodného roku zdravia rastlín. Táto konferencia sa organizuje v pravidelných trojročných intervaloch striedavo v Prahe, Brne a v Nitre. Je zameraná predovšetkým na prezentovanie výsledkov výskumu a skúseností medzi vedeckými tímami dotknutých krajín. 

====================================================================

názov: XXIII. České rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 4.-5.11.2021
miesto: Pardubice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín a bezpečnosti potravín. Účasť českých, maďarských, nemeckých, rakúskych a slovenských odborníkov.

====================================================================

názov: 62. Rakúske rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 31.11. – 1.12.2021
miesto: Wels, Rakúsko
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, ktorej dominuje integrovaná produkcia. Predpokladá sa účasť rakúskych, českých, maďarských, nemeckých a slovenských odborníkov.

====================================================================