Slovenská potravinárska spoločnosť

====================================================================

názov: ORGANOLEPTIKA 2020
typ: seminár
termín: 10.9.2020
miesto: SPU Nitra
kontakt: vladimir.vietoris@uniag.sk
p.martisova@uniag.sk
popis: Cieľom akcie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti problematiku zmyslového hodnotenia potravín, vplyvu technológie na organoleptické vlastnosti výsledných produktov.

====================================================================

názov: DATA a umelá inteligencia v potravinárstve 2020
typ: seminár
termín: 15.10.2020
miesto: SPU Nitra
kontakt: vladimir.vietoris@uniag.sk
p.martisova@uniag.sk
popis: Prezentovanie aktuálnych trendov v oblasti spracovania dát v potravinárstve a príbuzných odboroch potravinárstva s dôrazom na využitie umelej inteligencie, strojového učenia a ich aplikácii, štatistickej kontrole kvality a softwarových riešení pre potravinárstvo.

====================================================================