Slovenská potravinárska spoločnosť

====================================================================

názov: ORGANOLEPTIKA 2019
typ: seminár
termín: 6.6.2019
miesto: SPU Nitra
kontakt: vladimir.vietoris@uniag.sk
p.martisova@uniag.sk
popis: Cieľom akcie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti problematiku zmyslového hodnotenia potravín, vplyvu technológie na organoleptické vlastnosti výsledných produktov.

====================================================================

názov: DATA 2019
typ: seminár
termín: 10.9.2019
miesto: SPU Nitra
kontakt: vladimir.vietoris@uniag.sk
p.martisova@uniag.sk
popis: Prezentovanie aktuálnych trendov v oblasti spracovania dát v potravinárstve a príbuzných odboroch, štatistickej kontrole kvality a softwarových riešení pre potravinárstvo.

====================================================================