Slovenská potravinárska spoločnosť

====================================================================

názov: ORGANOLEPTIKA 2018
typ: seminár
termín: 6.6.2018
miesto: SPU Nitra
kontakt: vietoris@uniag.sk
p.martisova@uniag.sk
popis: Cieľom akcie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti problematiku zmyslového hodnotenia potravín, vplyvu technológie na organoleptické vlastnosti výsledných produktov.

====================================================================

názov: DATA 2018
typ: seminár
termín: 11.9.2018
miesto: SPU Nitra
kontakt: vietoris@uniag.sk
p.martisova@uniag.sk
popis: Prezentovanie aktuálnych trendov v oblasti spracovania dát v potravinárstve a príbuzných odboroch, štatistickej kontrole kvality a softwarových riešení pre potravinárstvo.

====================================================================

názov: Trendy v potravinárstve a gastronómii
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: SPU Nitra
kontakt: jozef.golian@uniag.sk
popis: Cieľom seminára je priniesť odbornej verejnosti najnovšie poznatky v oblasti gastronómie a potravinárstva v oblasti technológie, legislatívy a príbuzných odvetviach.

====================================================================