Skip to main content

Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel
typ: seminár
termín: rok 2021
miesto: Košice
kontakt: uachsajg@savba.sk;  dusan.galusek@stuba.sk
popis: Predstavíme nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramických materiálov.

====================================================================

názov: Silikátnik 2021
typ: publikačná činnosť
termín: rok 2021
kontakt: uachajur@savba.sk
popis: Vydávanie odborného periodika   na podporu silikátových odborov vo výskume a výrobe; na propagáciu výsledkov silikátového výskumu a silikátového priemyslu.

====================================================================