Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

====================================================================

názov: Pohled přes hranice
typ: seminár
termín: 13.-14.3.2018
miesto: Dolní Dunajovice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Spoločné podujatie Českej společnosti rostlinolékařskej, Rakúskej pracovnej skupiny pre integrovanú ochranu rastlín a Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, venované problematike ochrany rastlín.

====================================================================

názov: Odborné prednášky pre poľnohospodársku prax
typ: prednášky
termín: počas roka 2018
kontakt: marek.kobza@sav.savzv.sk,   kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Odborné prednášky sú prezentované na podujatiach organizovaných pestovateľskými zväzmi a sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov v oblasti ochrany rastlín.

====================================================================

názov: Vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2018
miesto: Topoľčany, Trenčín, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Dunajská Streda
kontakt: kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Povinné vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín – farmárov, ktoré vyplýva zo zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. Súčasťou vzdelávania je tiež poskytnutie primeraných informácií odbornej verejnosti, aby prípravky boli aplikované v zmysle požadovaných postupov.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu vodných zdrojov pri ošetrovaní poľných kultúr prípravkami na ochranu rastlín
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2018
miesto: Nitra, Prešov
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie, úletu a z bodových zdrojov znečistenia“.

====================================================================

názov: Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane správneho používania prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom demonštračných aktivít a informačných akcií
typ: seminár
termín: jeseň 2018
miesto: Nitra
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Demonštračné aktivity v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie, úletu a z bodových zdrojov znečistenia.

====================================================================

názov: 61. Nemecké rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 11.-14.9.2018
miesto: Hohenheim, Nemecko
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, na riešenie jej aktuálnych problémov vrátane problémov lesa. Tohtoročnou témou bude téma „Zodpovedná ochrana rastlín-cesta do budúcnosti“. Uvedená konferencia je najväčšou konferenciou svojho druhu v Európe. Koná sa každé 2 roky. Predpokladá sa celoeurópska účasť odborníkov v ochrane rastlín vrátane slovenských.

====================================================================

názov: XXI. České rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 8.-9.11.2018
miesto: Pardubice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín a bezpečnosti potravín. Účasť českých, maďarských, nemeckých, rakúskych a slovenských odborníkov.

====================================================================

názov: 59. Rakúske rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 27.-29.11.2018
miesto: Ossiach, Rakúsko
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, ktorej dominuje integrovaná produkcia. Predpokladá sa účasť domácich rakúskych, českých, maďarských, nemeckých a slovenských odborníkov.

====================================================================