Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

====================================================================

názov: Pohled přes hranice
typ: seminár
termín: 3.-4.4.2019
miesto: Dolní Dunajovice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Spoločné podujatie Českej společnosti rostlinolékařskej, Rakúskej pracovnej skupiny pre integrovanú ochranu rastlín a Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti.

====================================================================

názov: Odborné prednášky pre poľnohospodársku prax
typ: prednášky
termín: počas roka 2019
kontakt: marek.kobza@ife.sk,   kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Odborné prednášky na vyžiadanie pre poľnohospodársku prax sú zabezpečované členmi spoločnosti počas celého roka. Prednášky sú prezentované na podujatiach organizovaných pestovateľskými zväzmi, chemickými spoločnosťami, poľnohospodárskymi subjektmi a sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov v oblasti ochrany rastlín.

====================================================================

názov: Vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov v oblasti používania prípravkov na ochranu rastlín
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2019
miesto: Topoľčany, Trenčín, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Dunajská Streda
kontakt: kotleba.scpa@gmail.sk
popis: Povinné vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín – farmárov.  Vzdelávanie vyplýva zo zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. Súčasťou vzdelávania je tiež poskytnutie primeraných informácií odbornej verejnosti, aby prípravky boli aplikované v zmysle požadovaných postupov.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu vodných zdrojov z bodových zdrojov a úletu pri ošetrovaní ovocných drevín a viniča prípravkami na ochranu rastlín
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2019
miesto: Nitra, Prešov
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Budú podané zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie, úletu a z bodových zdrojov znečistenia.

====================================================================

názov: Predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia pri ošetrovaní poľných kultúr prípravkami na ochranu rastlín vrátane demonštračných aktivít a informačných akcií
typ: semináre
termín: v priebehu roka 2019
miesto: Nitra, Prešov
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Demonštračné aktivity v ochrane rastlín spojené s novátorskými postupmi zameranými na zníženie spotreby prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve.

====================================================================

názov: VIII. Slovenské rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Nitra
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, na riešenie jej aktuálnych problémov vrátane problémov lesa. Medzi iným súčasťou konferencie bude aj sústredenie sa na určitú tému, ktorá má aj medzirezortný charakter, ku ktorej určite patrí hospodárnosť, účinnosť a bezpečnosť v ochrane rastlín. Okrem slovenských rastlinolekárskych odborníkov sa predpokladá účasť aj zástupcov českých, maďarských, nemeckých a rakúskych rastlinolekárskych spoločností.

====================================================================

názov: XXII. České rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 6.-7.11.2019
miesto: Pardubice, ČR
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín a bezpečnosti potravín. Účasť českých, maďarských, nemeckých, rakúskych a slovenských odborníkov.

====================================================================

názov: 60. Rakúske rastlinolekárske dni
typ: konferencia
termín: 26.-27.11.2019
miesto: Seggau, Rakúsko
kontakt: kotleba.scpa@gmail.com
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, ktorej dominuje integrovaná produkcia. Predpokladá sa účasť domácich rakúskych, českých, maďarských, nemeckých a slovenských odborníkov.

====================================================================