Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: ENGINEERING CERAMICS 2019
typ: konferencia
termín: 12.-16.5.2019
miesto: Zámok Smolenice
kontakt: uachsajg@savba.sk
popis: Medzinárodné podujatie venované keramickým máteriálom má podtitul Keramika pre ľudí a privíta odborníkov z celého sveta.

====================================================================

názov: Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov
typ: seminár
termín: november 2019
miesto: Košice
kontakt: uachsajg@savba.sk
popis: Podujatie predstaví nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramických materiálov.

====================================================================

názov: Príprava keramických materiálov
typ: konferencia
termín: november 2019
miesto: Jahodná-Košice
kontakt: uachsajg@savba.sk
popis: 13. ročník medzinárodnej konferencie ponúka nové poznatky v oblasti prípravy a štúdia vlastností keramických materiálov

====================================================================

názov: Silikátnik 2019
typ: publikačná činnosť
termín: rok 2019
kontakt: uachajur@savba.sk
popis: Vydávanie odborného periodika na podporu silikátových odborov vo výskume a výrobe, ako príspevku ku zvyšovaniu odbornej úrovne výučby silikátových odborov a propagáciu výsledkov silikátového výskumu a silikátového priemyslu. Publikácia poskytuje fórum pre vzájomnú komunikáciu  inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ekonómov, projektantov a ďalších pracovníkov v silikátových a príbuzných odboroch. Okrem odborných príspevkov je táto ročenka venovaná aktivitám Slovenskej silikátovej vedeckotechnickej spoločnosti. Publikácia je vydávaná v tlačovej forme, je prístupná aj na webovej stránke spoločnosti.

====================================================================