Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie
typ: konferencia
termín: 17.-19.4.2018
miesto: Hotel Grand Jasná, Demänovská Dolina
kontakt: pavol.vadasz@tuke.sk
popis: Medzinárodné podujatie (X.) prináša nové poznatky v oblasti žiaruvzdorných materiálov, pecí a izolácií odolávajúcich vysokým teplotám.

====================================================================

názov: Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Hotel Akadémia, Stará Lesná
kontakt: uachsajg@savba.sk
popis: Podujatie predstaví nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramických materiálov.

====================================================================

názov: Seminár o príprave keramických materiálov
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: ÚACH SAV Bratislava
kontakt: jaroslav.sedlacek@savba.sk
popis: Ďalšie využitie výsledkov pri skúmaní anorganických materiálov pomocou špičkových prístrojov a zariadení.

====================================================================

názov: Seminár o elektrónovej spektroskopii
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: ÚACH SAV Bratislava
kontakt: ondrej.hanzel@savba.sk
popis: Ďalšie využitie výsledkov pri skúmaní anorganických materiálov získaných na špičkových prístrojoch a zariadeniach.

====================================================================

názov: Silikátnik 2018
typ: publikačná činnosť
termín: rok 2018
kontakt: uachajur@savba.sk
popis: Vydávanie odborného periodika na podporu silikátových odborov vo výskume a výrobe, ako príspevku ku zvyšovaniu odbornej úrovne výučby silikátových odborov a propagáciu výsledkov silikátového výskumu a silikátového priemyslu. Publikácia poskytuje fórum pre vzájomnú komunikáciu  inžinierov, technikov, vedcov, pedagógov, ekonómov, projektantov a ďalších pracovníkov v silikátových a príbuzných odboroch. Okrem odborných príspevkov je táto ročenka venovaná aktivitám Slovenskej silikátovej vedeckotechnickej spoločnosti. Publikácia je vydávaná v tlačovej forme, je prístupná aj na webovej stránke spoločnosti.

====================================================================