Slovenská silikátová vedeckotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: SILITECH 2020
typ: seminár
termín: 18.9.2020
miesto: Bratislava
kontakt: eva.smrckova@stuba.sk
popis: Jubilejný 10. ročník odborného seminára usporiada Oddelenie anorganických materiálov FCHPT STU Bratislava v spolupráci so SSiVTS.

====================================================================

názov: 14th international conference on Solid State Chemistry 2020
typ: konferencia
termín: 6.-10.9.2020
miesto: Trenčín
kontakt: dusan.galusek@stuba.sk
popis: Medzinárodné odborné podujatie.
Konferencia  bola založená ako sympózium pre vedcov pracujúcich v oblasti chémie tuhej fázy, chémie a fyziky nových anorganických materiálov.

====================================================================

názov: Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel
typ: seminár
termín: november 2020
miesto: Košice
kontakt: uachsajg@savba.sk;  dusan.galusek@stuba.sk
popis: Predstavíme nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramických materiálov. 

====================================================================

názov: III. odborný seminár aditívnej výroby 

 

typ: seminár
termín: november 2020
miesto: FCHPT STU Bratislava
kontakt: eva.smrckova@stuba.sk
popis: Predstavíme nové poznatky v oblasti prípravy zaujímavých keramických materiálov. 

====================================================================

názov: Silikátnik 2020
typ: publikačná činnosť
termín: rok 2020
kontakt: uachajur@savba.sk
popis: Vydávanie odborného periodika   na podporu silikátových odborov vo výskume a výrobe; na propagáciu výsledkov silikátového výskumu a silikátového priemyslu. 

====================================================================