Skip to main content

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

====================================================================

Informácia: Výkonný výbor SSGK sa rozhodol po dohode s českými a poľskými partnermi, presunúť usporiadanie medzinárodných konferencí na rok 2022.

Podľa predpokladu vývoja pandemickej situácie pristúpime v tomto roku iba na web semináre, ktoré budú propagované na www.ssgk.sk. Odporúčame preto sledovať túto stránku, ako aj FB spoločnosti.

====================================================================