Slovenská spektroskopická spoločnosť

====================================================================

názov: Seminár SSS a ULVG PRIF UK
typ: seminár
termín: každý mesiac 2018
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Pravidelný seminár o spektroskopii v prírodných vedách.

====================================================================

názov: Aké horniny sú na Marse?
(Pohľadom Mössbauerovej spektrometrie)
typ: prednáška
termín: 28.2.2018
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Prednáška o geologickom výskume planéty Mars pomocou in situ meraní s využitím roverov Spirt a Opportunity s dôrazom na aplikáciu Mössbauerovej spektrometrie

====================================================================

názov: European Symposium on Atomic Spectrometry ESAS 2018
typ: konferencia
termín: 20.-23.3.2018
miesto: Berlín, Nemecko
kontakt: silvia.ruzickova@tuke.sk

https://moreevent.meetingmasters.de/moreEvent-bam/public/event/829/home?request_locale=en

popis: Medzinárodná konferencia o metódach atómovej spektrometrie

====================================================================

názov: 16th Czech-Slovak Spectroscopic Conference
typ: konferencia
termín: 27.-31.5.2018
miesto: Luhačovice, ČR
kontakt: sss@spektroskopia.sk
http://16cssc2018.spektroskopie.cz
popis: Medzinárodná konferencia o spektroskopii

====================================================================

názov: Mössbauer Spectroscopy in Materials Science – MSMS2018 

 

typ: konferencia
termín: 25.-29.6.2018
miesto: Praha, Česká republika
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia o Mössbauerovej spektroskopii.

====================================================================

názov: Mössbauera spektrometria
typ: seminár
termín: október 2018
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o Mössbauerovej spektrometrii.

====================================================================

názov: Atómové spektroskopie
typ: seminár
termín: november 2018
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Atómová absorpčná spektrometria, optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou a hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou.

====================================================================

názov: NMR
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o jadrovej magnetickej rezonancii.

====================================================================

názov: Molekulárne spektroskopie
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Bratislava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o UV/VIS a IČ spektroskopii.

====================================================================

názov: Iónové zväzky
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Trnava
kontakt: marcel.miglierini@stuba.sk
popis: Seminár o analýzach pomocou urýchlených iónových zväzkov.

====================================================================

názov: 11. kolo súťaže vedeckých prác mladých spektroskopikov
typ: súťaž
termín: 2017 – 2018
miesto: Bratislava
kontakt: sss@spektroskopia.sk
popis: Súťaž prác alebo súboru prác autora, ktorého vek v príslušnom roku 2017-2018 nepresiahne 35 rokov. Akceptované sú práce, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou niektorého impaktovaného vedeckého časopisu.

====================================================================