Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

====================================================================

názov: 25. medzinárodné Slovensko – Poľsko – České geodetické dni
typ: konferencia
termín: 6.-8.6.2019
miesto: hotel Tatra**** Bratislava
kontakt: ferianc@zsvts.sk
popis: Rotujúca konferencia o stave  projektov z oblasti geodézie, kartografie GISov a katastra nehnuteľností pre komerčných geodetov a zamestnancov štátnej správy, vedená v národných jazykoch usporiadateľských organizácií.

====================================================================

názov: 27. Slovenské geodetické dni
typ: konferencia
termín: 7.-8.11.2019
miesto: Banská Bystrica
kontakt: ferianc@zsvts.sk
popis: Periodická konferencia stavovských organizácií a štátnej správy z oboru GaK hodnotí činnosť orgánov, informuje o technologických novinkách, či úspešných projektoch.

====================================================================

názov: Semináre z oblasti geodézie a kartografie
typ: semináre
termín: rok 2019
miesto: Bratislava, Košice
kontakt: ferianc@zsvts.sk
popis: SSGK pripravuje semináre na aktuálne témy z oblasti noviel zákonov z vedného odboru geodézie a kartografie a pozemkových úprav  v Bratislave a Košiciach, o ktorých budete informovaní na webovom sídle SSGK a ZSVTS.

====================================================================