Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie (SSNDT)

====================================================================

názov: DEFEKTOSKOPIA 2020
typ: konferencia
termín: 24.-26.3.2020
miesto: Hotel Átrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry
kontakt: defektoskopia@atg.sk
popis: Konferencia bude zameraná na problematiku nedeštruktívneho skúšania materiálov, zvarov, konštrukcií a pod. Bude príležitosťou k stretnutiu a výmene odborných skúseností všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, životnosti výrobkov, praktickými aplikáciami metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciou, vzdelávaním, kvalifikáciou a certifikáciou v týchto oblastiach.

====================================================================

názov: Odborný seminár o skúšobných metódach tesnosti s vysokou citlivosťou. Aplikácie v priemysle a energetike
typ: seminár
termín: 3.10.2020
miesto: Hotel Satelit, Piešťany
kontakt: ssndt@ssndt.sk
popis: Cieľom tohto seminára je poskytnúť účastníkom, predovšetkým z radov defektoskopických pracovníkov z odboru skúšania tesnosti (NDT LT), informácie o nových metódach merania tesnosti s vysokou citlivosťou,  normách, prístrojovom vybavení a neposlednej rade poskytnúť odborníkom priestor pre vzájomnú výmenu skúseností.

====================================================================