Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu

====================================================================

názov: Klub zváračov a priateľov normalizácie
typ: seminár
termín: rok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu a Slovenská zváračská spoločnosť organizujú podujatia, ktoré majú za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť s novými normami zo zvárania, ktoré boli prijaté do sústavy STN.

====================================================================

názov: XXX. Fórum normalizátorov Slovenska
typ: seminár
termín: 1. polrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Podujatie k zvolenej odbornej téme poskytne členom Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu a záujemcom z hospodárskej a podnikateľskej sféry informácie o aktuálnej situácii v oblasti technickej normalizácie na Slovensku.

====================================================================

názov: Svetový deň normalizácie
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: ÚNMS SR, Karloveská 63, Bratislava
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Konferencia sa koná pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, ktorý si pripomíname každoročne 14. októbra. Cieľom odborných prednášok a následnej diskusie je oboznámiť účastníkov a verejnosť s cieľom propagácie technickej normalizácie, technických noriem a normalizačnej činnosti. Súčasťou podujatia bude slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu“ a odovzdávanie cien za najlepšiu diplomovú prácu s tematikou a použitím slovenských technických noriem.

====================================================================

názov: Stretnutie normalizátorov Slovenska
typ: seminár
termín: december 2021
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Pravidelné stretnutia odborníkov v oblasti technickej normalizácie, poskytujúce aktuálne informácie v TN, vydaných STN a informácie o činnosti a aktivitách ZSVTS.

====================================================================

názov: Tematické exkurzie
typ: exkurzie
termín: rok 2021
miesto: zatiaľ neurčené
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Cieľom je oboznámiť účastníkov a propagovať slovenské technické normy a ich používanie v daných odborných oblastiach: stavebníctvo, doprava, vodné diela, energetika, metrológia, elektrotechnika,…

====================================================================