Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie

====================================================================

názov: 44. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Košický kraj
kontakt: martin.magura@stuba.sk
popis: Odborné podujatie poskytne fórum na prezentáciu nových poznatkov v oblasti oceľových konštrukcií i výmenu skúseností v predmetnej oblasti. Podujatie bude pripravené v spolupráci so Stavebnou fakultouTechnickej univerzity v Košiciach – Katedrou kovových a drevených konštrukcií.

====================================================================