Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy

====================================================================

názov: Košická korózna konferencia
typ: konferencia
termín: 6.-7.6.2019
miesto: Košice
kontakt: maros.halama@tuke.sk
popis: Stretnutie koróznych odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany úložných zariadení a energetických prevádzok.

====================================================================

názov: 61. Galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách
typ: konferencia
termín: 20.6.2019
miesto: Bratislava
kontakt: jan.hives@stuba.sk
popis: Konferencia je najstaršie odborné podujatie v oblasti povrchových úprav. Účastníkmi sú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav.

====================================================================