Skip to main content

Asociácia technických diagnostikov SR

====================================================================

názov: DIS 2021 – Diagnostika strojov – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: Košice
kontakt: atdsr.petkova@gmail.com
popis: XXIII. ročník medzinárodnej konferencie, na ktorom sa účastníci dozvedajú nové informácie z moderných metód preventívnej údržby, diagnostiky, postupov a prístrojového vybavenia. Prednášky sú zostavené na základe teórie z akademickej obci, ako aj z praktických aplikácií technických diagnostikov, údržbárov, ale i manažérov v rôznych priemyselných odvetviach.

====================================================================