Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu

====================================================================

názov: Klub zváračov a priateľov normalizácie
typ: seminár
termín: január – február 2019
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Slovenská zváračská spoločnosť a Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu pripravili podujatie, ktoré má za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť s novými normami zo zvárania, ktoré boli prijaté do sústavy Slovenských technických noriem za rok 2018.

====================================================================

názov: XXVIII. Fórum normalizátorov Slovenska
typ: seminár
termín: apríl 2019
miesto: ÚNMS SR, Karloveská 63, Bratislava
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Podujatie poskytne členom Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu a záujemcom z hospodárskej a podnikateľskej sféry informácie o aktuálnej situácii v oblasti technickej normalizácie na Slovensku.

====================================================================

názov: Stretnutie normalizátorov Slovenska
typ: seminár
termín: jún a december 2019
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Pravidelné stretnutia odborníkov v oblasti technickej normalizácie, poskytujúce aktuálne informácie v TN a vydaných STN.

====================================================================

názov: Svetový deň normalizácie
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: ÚNMS SR, Karloveská 63, Bratislava
kontakt: btusova@gmail.com
popis: Konferencia sa koná pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, ktorý si pripomíname každoročne 14. októbra. Podujatie bude venované téme, ktorú každoročne vyhlasujú tri normalizačné orgány – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU). Cieľom odborných prednášok a následnej diskusie je oboznámiť účastníkov a verejnosť s cieľom propagácie technickej normalizácie, technických noriem a normalizačnej činnosti. Súčasťou podujatia bude slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu“ a odovzdávanie cien za najlepšiu diplomovú prácu s tematikou a použitím slovenských technických noriem.

====================================================================