Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

====================================================================

názov: Trhacia technika 2019
typ: konferencia
termín: 22.-24.5.2019
miesto: KC Academia, Stará Lesná
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: 31. odborná konferencia je zameraná na výmenu najnovších poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni z výkonu vŕtacích a trhacích prác na povrchu a v podzemí pri ťažbe, razení, deštrukciách, stavebnej činnosti, ohňostrojových a pyrotechnických prácach, na prezentáciu nových technických prostriedkov, výsledkov vedy, výskumu a priemyselnej praxe z prepojených odvetví, na uplatňovanie legislatívy a aplikáciu nových právnych noriem na Slovensku a v EÚ s prepojením na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia.
pozvánka: TT19 Pozvanka
zoznam prednášok: TT19 prednasky zoznam
prihláška: http://konferencia.sstvp.sk/prihlaska/

====================================================================

názov: Odborný kurz “Strelmajster”
typ: kurz
termín: marec 2019
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Na základe oprávnenia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica a schválenej učebnej osnovy kurz uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác malého rozsahu v odbornosti strelmajster. Kurzy mimo uvedených termínov dohodou.

====================================================================

názov: Odborný kurz “Technický vedúci odstrelov”
typ: kurz
termín: marec 2019
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: SSTVP organizuje kurzy uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci odstrelov. Kurzy mimo uvedeného termínu dohodou.

====================================================================

názov: Strelmajstri, TVO a nakladanie s výbušninami

typ: seminár
termín: 9.-10.4.2019
miesto: Hotel Astra, Tuchlovice, Česká republika
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Odborný seminár, určený pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, vedúcich trhacích prác, zodpovedných pracovníkov útvarov BOZP organizácií, ktoré nakladajú s výbušninami, zameraný na bezpečný výkon trhacích prác.

====================================================================

názov: SITG Kielce
typ: tematická exkurzia
termín: máj 2019
miesto: Kielce Poľsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Prehliadka povrchových lomov v okolí mesta Kielce, zameraná na prezentáciu výkonov vŕtacích a trhacích prác a súvisiacich činností v prevádzkach ťažobných a spracovateľských organizácií. Súčasťou je aj návšteva environmentálnych objektov.

====================================================================

názov: IPOEX 2019

typ: konferencia
termín: jún 2019
miesto: Ustroň, Poľsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Zámerom 16.medzinárodnej odbornej konferencie je výmena skúseností z vedy, výskumu a praxe, prezentácie a príspevky na témy: chémia a technológia výroby výbušnín, bezpečnosť ich používania v podzemných a povrchových ťažbách, bezpečnosť priemyselných procesov a využívanie výbušnín.

====================================================================

názov: Trhacie práce a použitie výbušnín
typ: konferencia
termín: 15.-18.9.2019
miesto: KC Scandic Marina, Helsinki, Fínsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Celosvetové stretnutie odborníkov a pracovníkov z oblasti výskumu, vývoja, výkonu a využitia vŕtacích a trhacích prác, používateľov výbušnín, výrobcov prostriedkov a súvisiacich zariadení v priemysle s dôrazom na stavebný a ťažobný priemysel.

====================================================================

názov: TRHACÍ TECHNIKA & PYROTECHNIKA
typ: konferencia
termín: september 2019
miesto: Valeč u Hrotovic, Česká republika
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Cieľom je výmena odborných skúseností z vedy, výskumu a výkonu vŕtacích a trhacích prác v ťažobných prevádzkach, informácií o nových technických prostriedkoch a legislatívnych normách, realizovaná formou prednášok a diskusií.

====================================================================

názov: Odborný kurz “Strelmajster”
typ: kurz
termín: október 2019
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Odborná výučba pre uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác malého rozsahu v odbornosti strelmajster. Kurzy mimo termínu dohodou.

====================================================================

názov: Odborný kurz “Technický vedúci odstrelov”
typ: kurz
termín: október 2019
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: SSTVP organizuje kurzy uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci odstrelov. Kurzy mimo uvedeného termínu dohodou.

====================================================================

názov: 49. medzinárodná konferencia VSŐ
typ: konferencia
termín: november 2019
miesto: Linz, Rakúsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Výmena informácií o trhacích technológiách s cieľom výmeny skúseností a prezentácie informácií z oblasti výkonu trhacích a vŕtacích prác vo forme prednášok s následnou diskusiou. Súčasťou je  workshop, prezentačné stánky výrobcov vŕtacej a trhacej techniky, meracích prístrojov a SW riešení.

====================================================================

názov: Regionálne odborné dni
typ: prednáška, seminár, sympózium
termín: rok 2019
miesto: podľa pozvánky
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Odborné stretnutia v regiónoch Slovenska s prednáškami a diskusiou z technológie  a výkonu vŕtacích a trhacích prác, prezentácia nových prostriedkov trhacej techniky, nových poznatkov z vedy, výskumu a praxe, aplikované v in situ, spojené s ukážkami trhacích prác a praktického merania seizmických účinkov na okolie, organizované   pre pracovníkov v odbore, študentov, doktorandov, partnerské organizácie a záujemcov o odbornú činnosť našej spoločnosti.

====================================================================