Skip to main content

Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS)

====================================================================

názov: Seminár k aktuálnym otázkam stavebníctva
typ: seminár
termín: apríl 2021
miesto: Trenčín
kontakt: anton.puskar@stuba.sk
popis: Podujatie v spolupráci so SPŠ stavebnou v Trenčíne.

====================================================================

názov: Seminár k stavebníctvu
typ: seminár
termín: apríl 2021
miesto: Banská Bystrica
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Podujatie v spolupráci so SPŠ stavebnou v B.Bystrici.

====================================================================

názov: Baťov kanál
typ: exkurzia
termín: apríl 2021
miesto: Skalica
kontakt: stav@zsvts.sk

====================================================================

názov: Tepelná ochrana budov 2021
typ: konferencia
termín: 14.-16.11.2021
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: 21. ročník medzinárodnej konferencie prinesie informácie k podstate zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.
pozvánka: TEPLO 2021 pozvanka
prihláška: Registration Form TOB 2021_final

====================================================================

názov: Podunajsko
typ: exkurzie
termín: jún 2021
miesto: povodie Dunaja
kontakt: lzilinsky@gmail.com

====================================================================

názov: Prečerpávacie VE Čierny Váh a Liptovská Mara
typ: exkurzia
termín: 17.-19.9.2021
miesto: Slovensko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Cieľom exkurzie je prehliadka vodných diel spolu s prehliadkou zjazdoviek v Jasnej a ďalšej výstavby v Jasnej.

====================================================================

názov: Zakladanie stavieb a prúdenie spodných vôd
typ: konferencia
termín: 11.-12.10.2021
miesto: Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk; anton.puskar@stuba.sk
popis: Podujatie prinesie informácie ku zakladaniu stavieb a o problémoch okolo spodných vôd pri nich.

====================================================================

názov: Najčastejšie chyby a poruchy po obnove stavieb
typ: konferencia
termín: 10.11.2021
miesto: Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk; anton.puskar@stuba.sk
popis: Podujatie je zamerané na obnovy stavieb a s nimi súvisiacimi možnými poruchami a chybami.

====================================================================

názov: Prepojenie teórie s praxou
typ: exkurzie
termín: rok 2021
miesto: Slovensko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave pripraví niekoľko tematických exkurzií.

====================================================================

názov: Tematické exkurzie
typ: exkurzie
termín: rok 2021
miesto: Slovensko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Spoločnosť plánuje realizovať tematické exkurzie pre priemyselné školy za účelom prepojenia školy s praxou: Košice, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica.

====================================================================

názov: Prednáškové cykly
typ: prednášky
termín: rok 2021
miesto: Slovensko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Ide o prednáškové cykly pre Stavebnú fakultu STU v Bratislave,  Stavebnú fakultu  ŽU v Žiline, Stavebnú fakultu v Košiciach na aktuálne témy stavebníctva.

====================================================================

názov: Klubové dni
typ: klubové stretnutia
termín: I. a II. polrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: V roku 2021 sa uskutočnia dve klubové stretnutia s jedným, alebo dvoma prednášateľmi na aktuálnu tému súčasnosti.

====================================================================

názov: Ďalšie semináre
typ: semináre
termín: rok 2021
miesto: Košice
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: SStVTS  v spolupráci s Centrom odborného vzdelávania KSA Košice uskutoční v roku 2020 ďalšie semináre (názvy budú určené neskôr).

====================================================================