Slovenská spoločnosť údržby

====================================================================

názov: Národné fórum údržby 2019
typ: konferencia
termín: 28.5.-29.5.2019
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako i odborníkov z akademickej pôdy. Medzinárodné podujatie ponúka platformu na prezentáciu skúseností a progresívnych metód a riešení,  uplatňovaných v náročných podmienkach údržby. Cieľom je tiež predstaviť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku. 19. ročník konferencie zahŕňa tieto tematické okruhy: Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Vzdelávanie pracovníkov údržby,  Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Prediktívna údržba a diagnostika, Inovatívne technológie údržby, Bezpečnosť a ochrana zdravia,  Údržba infraštruktúry.

====================================================================

názov: Kultúra bezpečnosti v údržbe
typ: seminár
termín: júl 2019
miesto: SR
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Cieľom seminára je poukázať na najdôležitejšie faktory zabezpečenia bezpečnosti v údržbe, charakterizovať vplyvy a dôsledky.

====================================================================

názov: Údržba a automotive
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Nitra
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Cieľom konferencie je oboznámenie sa s možnosťami využitia skúseností v údržbe v spoločnostiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel SR.

====================================================================

názov: SPRÁVA HMOTNÉHO INVESTIČNÉHO MAJETKU – ASSET MANAGEMENT
typ: seminár
termín: 2. polrok 2019
miesto: SR
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Cieľom podujatia je poukázať na najnovšie trendy v zabezpečovaní správy majetku v údržbe.

====================================================================

názov: ÚDRŽBA – časopis
typ: časopis
termín: rok 2019
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Slovenská spoločnosť údržby plánuje v rámci 19. ročníka vydať ďalšie čísla svojho časopisu venovaného problematike údržby.

====================================================================