Skip to main content

Slovenská cestná spoločnosť

====================================================================

názov: Témy svetových cestných kongresov PIARC
typ: seminár
termín: 27.-28.4.2021
miesto: Uherské Hradiště, ČR
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Informovanie verejnosti o najnovších poznatkoch a záverov zo Svetového cestného kongresu. Seminár je organizovaný v spolupráci s partnerskou organizáciou v ČR.

====================================================================

názov: XXI. Dopravno-inžinierske dni
typ: seminár
termín: 26.-27.5.2021
miesto: Mikulov
kontakt:
bystrik.bezak@stuba.sk
popis: Cieľom seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch a skúsenostiach z oblasti dopravného inžinierstva. Podujatie je organizované v spolupráci s ČSS.
pozvánka:

====================================================================

názov: VII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
typ: seminár
termín: 2.-3.6.2021
miesto: Štrbské Pleso
kontakt: hronsky@cestami.eu
popis: Seminár poskytuje priestor na prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti zimnej údržby pozemných komunikácií.

====================================================================

názov: Cestná konferencia 2021
typ: konferencia
termín: 15.-16.6.2021
miesto: Bratislava
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Konferencia je významnou platformou na informovanie odbornej verejnosti o situácii v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku.
pozvánka:
prihláška:

====================================================================

názov: Mostárska modelárska súťaž 2021
typ: súťaž
termín: 15.6.2021
miesto: Bratislava
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Koná sa od roku 2015. Bude sprievodnou akciou Cestnej konferencie 2021.

====================================================================

názov: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: bude určené
kontakt: daniela.canigova@ssc.sk
popis: Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre odbornú verejnosť na odovzdávanie si vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy.

====================================================================

názov: GEOSYNTETIKA 2021
typ: konferencia
termín: 2021
miesto: Žilina
kontakt: marian.drusa@fstav.uniza.sk
popis: Podujatie s medzinárodnou účasťou bude zamerané na prezentáciu najnovších poznatkov z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve.

====================================================================

názov: Doprava v sídelných útvaroch
typ: konferencia
termín: 2021
miesto: Žilina
kontakt: jan.celko@fstav.uniza.sk
popis: Prezentácia a platforma k otázkam udržateľného rozvoja dopravy v mestách a mestských aglomeráciách.

====================================================================

názov: Dni slovenských cestárov
typ: konferencia
termín: 14.-15.10.2021
miesto: Bardejovské kúpele
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom XXV. ročníka konferencie je poukázať na aktuálne problémy cestného hospodárstva a cestného staviteľstva na Slovensku a zároveň popularizovať cestársku profesiu u verejnosti.

====================================================================

názov: RODEO V4
typ: súťaž
termín: 25.-26.10.2021
miesto: Orechová Potôň
kontakt: j.sedivy@swietelsky.sk
popis: Cieľom medzinárodného podujatia je poukázať na náročnosť povolania vodičov vozidiel zimnej údržby, spropagovať túto profesiu, šíriť osvetu, povedomie a dobré meno  cestárskej profesii.

====================================================================

názov: Seminár Ivana Poliačka –  XXVI. seminár
typ: konferencia
termín: 18.-20.11.2021
miesto: Jasná
kontakt: andrea.zuzulova@stuba.sk
popis: Podujatie má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných stavebných materiáloch a o nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných komunikáciách.

====================================================================