Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie

====================================================================

názov: 45. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: Západoslovenský kraj
kontakt: martin.magura@stuba.sk
popis: Odborné podujatie poskytne fórum na prezentáciu nových poznatkov v oblasti oceľových konštrukcií i výmenu skúseností v predmetnej oblasti. Podujatie bude pripravené v spolupráci so Stavebnou fakultou TU Košice – Katedrou kovových a drevených konštrukcií.

====================================================================