Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS)

====================================================================

názov: Tepelná ochrana budov 2019
Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov
typ: konferencia
termín: 22.-24.5.2019
miesto: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso
kontakt: stav@zsvts.sk, mobil: 0915 241 438
pozvánka: Teplo 2019 pozvanka
prihláška: Záväzná prihláškaTOB 2019
info o ochrane os.údajov : Informačná povinnosť pre účastníkov podujatí SStVTS

====================================================================

názov: Škandinávia a Pobaltie
typ: tematická exkurzia
termín: 15.-24.9.2019
miesto: Helsinky, Talin, Riga
kontakt: stav@zsvts.sk
pozvánka: Pozvánka Helsinki,Turku a pobaltské klenoty

====================================================================

názov: Prepojenie teórie s praxou
typ: exkurzie
termín: rok 2019
miesto: Bratislava
kontakt: lzilinsky@gmail.com
popis: SStVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave pripraví v priebehu roka technické exkurzie.

====================================================================

názov: Klubové dni
typ: klubové stretnutia
termín: I. a II. polrok 2019
miesto: Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Spoločnosť plánuje uskutočniť dve klubové stretnutia s jedným alebo dvoma prednášateľmi na aktuálnu tému súčastnosti.

====================================================================

názov: Ďalšie semináre
typ: semináre
termín: rok 2019
miesto: Košice
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: SStVTS  v spolupráci s Centrom odborného vzdelávania KSA Košice uskutoční v roku 2018 ďalšie semináre (názvy budú určené neskôr).

====================================================================