Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS)

====================================================================

názov: Tepelná ochrana budov 2017
Quo vadis tepelná ochrana budov
typ: 19. medzinárodná konferencia
termín: 25.-26.5.2017
miesto: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso
pozvánka: Teplo pozvanka 30032017 web
prihláška: TEPLO 2017 Záväzná prihláška
TOB 2017 prihláška_final_clean_tlač

====================================================================

názov: Južné Čechy, Český Krumlov
typ: tematická exkurzia
termín: jún 2017
miesto: ČR
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: V rámci prehliadky budú navštívené mestá ako Červená Lhota, České Budějovice Jindřichův Hradec, Tábor, Český Krumlov

====================================================================

názov: Gabčíkovo
typ: tematická exkurzia
termín: jún 2017
miesto: VD Gabčíkovo
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Podujatie zahŕňa návštevu: Vodné dielo Čuňovo, Galéria moderného umenia, VD Gabčíkovo, Komárno, Kolárovo-mlyn

====================================================================

názov: AE Mochovce
typ: tematická exkurzia
termín: júl 2017
miesto: Mochovce
kontakt: stav@zsvts.sk

====================================================================

názov: Štiavnické Tajchy
typ: tematická exkurzia
termín: september 2017
miesto: Banská Štiavnica a okolie
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Návšteva Banskej Štiavnice, Banského múzea v Štiavnických Baniach, jazier: Rozgrund, Evička, Vindšachta, Richnava, Počúvadlo

====================================================================

názov: Portugalsko
typ: tematická exkurzia
termín: október 2017
miesto: Portugalsko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Cca 8-dňové podujatie, ktoré zahŕňa leteckú dopravu do Portugalska a prehliadku krajiny a miest miestnym autokarom. 

====================================================================

názov: Požiarne dôsledky na stavbách a následná obnova stavieb
typ: seminár
termín: 15.11.2017
miesto: Dom ZSVTS, Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Požiare spôsobujú nielen materiálne škody, ale škody na zdraví a psychike. Rekonštrukcie najmä v obytných budovách sú náročné a dlhodobo neumožňujú užívanie objektu vlastníkom. Seminár je zameraný na postupnosť riešení a nadväznosti spolupráce s organizáciami, ktoré spolupracujú na odstránení škôd.

====================================================================