Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS)

====================================================================

názov: Tepelná ochrana budov 2017
typ: 19. medzinárodná konferencia
termín: 25.-26.5.2017
miesto: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso
pozvánka: TEPLO 2017 pozvanka
prihláška: Prihláška Teplo 2017

====================================================================

názov: Otvorové výplne stavebných konštrukcií
typ: seminár
termín: 24.-25.11.2016
miesto: Kočovce
organizátor: SLOVENERGOokno, Ing. Panáček, e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk
pozvánka: pozvanka
viac informácií: http://www.slovenergookno.sk/ponukame/clenom/seminare-a-workshopy/

====================================================================

názov: Nové požiadavky na navrhovanie etics z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pri obnove budov
typ: seminár
termín: 14.6.2016
miesto: Bratislava
garant: Ing.Kiselyová stav@zsvts.sk; sternova@tsus.sk
pozvánka: pozvanka
prihláška: Prihlaska

====================================================================

názov: Teória a konštrukcie pozemných stavieb: Obnova budov v ultranízkej energetickej úrovni výstavby
typ: konferencia
termín: 6.4.2016
miesto: Bratislava, Incheba Expo Club
odb.garant: stav@zsvts.sk
sternova@tsus.sk
pozvánka: CONECO pozvanka
prihláška: CONECO 2016 prihláška

====================================================================

názov: Toskánsko
typ: tematická exkurzia
termín: 11.-18. september 2016
miesto: Taliansko
garant: Ing.Kiselyová
stav@zsvts.sk
pozvánka: PROGRAM Toskansko
prihláška: Zavazna prihlaska TOSKANSKO

====================================================================

názov: Južné Čechy, Český Krumlov
typ: tematická exkurzia
termín: máj 2016
miesto: ČR
garant: Ing.Kiselyová
stav@zsvts.sk

====================================================================

názov: Gabčíkovo
typ: tematická exkurzia
termín: máj 2016
miesto: VD Gabčíkovo
garant: Ing.Kiselyová
stav@zsvts.sk
popis: Podujatie zahŕňa návštevu: Vodné dielo Čuňovo, malá vodná elektráreň, vodné dielo Gabčíkovo, elektráreň, Selce Čilistovo

====================================================================

názov: Bratislavský Hrad
typ: tematická exkurzia
termín: máj 2016
miesto: Bratislava
garant: Ing.Kiselyová
stav@zsvts.sk
popis: Prehliadka novovytvorených objektov Bratislavského Hradu.

====================================================================

názov: AE Mochovce
typ: tematická exkurzia
termín: jún 2016
miesto: Mochovce
garant: Ing.Kiselyová
stav@zsvts.sk

====================================================================

názov: Štiavnické Tajchy
typ: tematická exkurzia
termín: september 2016
miesto: Banská Štiavnica a okolie
garant: Ing.Kiselyová
stav@zsvts.sk
popis: Dvojdňové podujatie zahŕňa návštevu významných tajchov a vodohospodárskych stavieb. Tajchy  - umelé vodné nádrže, ktoré slúžili ako rezervoáre vody, zdroj energie na pohon banských strojov pri ťažbe a úprave rudy.

====================================================================