Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS)

====================================================================

názov: Dolomity
typ: exkurzia
termín: máj – jún 2020
miesto: Taliansko
kontakt: stav@zsvts.sk

====================================================================

názov: Rumunsko
typ: tematická exkurzia
termín: september – október 2020
miesto: Rumunsko
kontakt: stav@zsvts.sk
pozvánka:

====================================================================

názov: Prepojenie teórie s praxou
typ: exkurzie
termín: rok 2020
miesto: Bratislava
kontakt: lzilinsky@gmail.com
popis: SStVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave pripraví v priebehu roka technické exkurzie.

====================================================================

názov: Tematické exkurzie
typ: exkurzie
termín: rok 2020
miesto: Slovensko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Spoločnosť plánuje realizovať tematické exkurzie pre priemyselné školy za účelom prepojenia školy s praxou: Košice, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica.

====================================================================

názov: Prednáškové cykly
typ: prednášky
termín: rok 2020
miesto: Slovensko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Ide o prednáškové cykly pre Stavebnú fakultu STU v Bratislave,  Stavebnú fakultu  ŽU v Žiline, Stavebnú fakultu v Košiciach na aktuálne témy stavebníctva.

====================================================================

názov: Klubové dni
typ: klubové stretnutia
termín: I. a II. polrok 2020
miesto: Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: V roku 2020 sa uskutočnia dve klubové stretnutia s jedným, alebo dvoma prednášateľmi na aktuálnu tému súčasnosti.

====================================================================

názov: Ďalšie semináre
typ: semináre
termín: rok 2020
miesto: Košice
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: SStVTS  v spolupráci s Centrom odborného vzdelávania KSA Košice uskutoční v roku 2020 ďalšie semináre (názvy budú určené neskôr).

====================================================================