Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

====================================================================

názov: Trhacia technika 2021 – zrušená
typ: konferencia
termín: 2021
miesto: KC Academia, Stará Lesná
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Medzinárodná odborná konferencia je určená pre strelmajstrov, TVO, pracovníkov z oblasti vedy, výskumu, školstva, legislatívy, výroby a predaja  vo všetkých odvetviach  s využitím trhacích prác, používateľov vŕtacej a trhacej techniky na povrchu aj v podzemí.

====================================================================

názov: Odborný kurz „Strelmajster“
typ: kurz
termín: 1. a 2. polrok 2021 a dohodou
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Na základe oprávnenia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica organizujeme kurzy uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác malého rozsahu v odbornosti strelmajster.

====================================================================

názov: Odborný kurz „Technický vedúci odstrelov (TVO)“
typ: kurz
termín: 1. a 2. polrok 2021 a dohodou
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Na základe oprávnenia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica  organizujeme kurzy uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci odstrelov.

====================================================================

názov: Povrchové lomy Poľsko
typ: tematická exkurzia
termín: 2021
miesto: Kielce Poľsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Prehliadka povrchových lomov v okolí mesta Kielce, zameraná na prezentáciu výkonov trhacích prác na povrchu a súvisiacich činností v  prevádzkach ťažobných organizácií.

====================================================================

názov: IPOEX 2021
typ: konferencia
termín: 2021
miesto: Hotel Jaskolka, Ustroň, Poľsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Obsahom je výmena skúseností z vedy, výskumu a praxe so zameraním na chemický výskum, priemyselné technológie a použitie výbušnín pri podzemnej a povrchovej ťažbe.

====================================================================

názov: TRHACÍ TECHNIKA & PYROTECHNIKA
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: Hotel Valeč, Hrotovice, Česká republika
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Cieľom je výmena odborných skúseností z vedy, výskumu a výkonu vŕtacích a trhacích prác v ťažobných prevádzkach, informácií o nových technických prostriedkoch.

====================================================================

názov: 11. Svetová konferencia EFEE „Trhacie práce a použitie výbušnín“
typ: konferencia
termín: 19.-21.9.2021
miesto: MECC, Maastricht Holandsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Programom celosvetového podujatia je výmena teoretických a praktických skúseností z oblasti výskumu, vývoja, technológií, výkonu a využitia vŕtacích a trhacích prác.

====================================================================

názov: Medzinárodná konferencia VSŐ
typ: konferencia
termín: november 2021
miesto: Wifi centrum, Linz, Rakúsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Zameraním konferencie je prezentácia informácií o trhacích technológiách, výmena skúseností z výkonu vŕtacích a trhacích prác na povrchu aj v podzemí.

====================================================================