Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)

====================================================================

názov: ROBOTRON  2020
typ: konferencia
termín: 10.2.2020
miesto: Trenčín
kontakt: jozef.majerik@tnuni.sk
popis: Podujatie o robotike, automatizácii a trieskovom obrábaní.

====================================================================

názov:

3rd International Scientific Conference 

typ: konferencia
termín: 24.-26.6 2020
miesto: Poľsko
kontakt: jozef.majerik@tnuni.sk
popis: 3. medzinárodná konferencia má za cieľ prezentáciu vedeckých príspevkov z oblasti Mechanical Engineering.

====================================================================

názov: IDET 2020
typ: konferencia
termín: máj 2020
miesto: Bratislava, Incheba
kontakt: jozef.majerik@tnuni.sk
popis: Konferencia zameraná na konštrukciu, výrobu, prevádzku, spoľahlivosť a obnovu špeciálnej techniky.

====================================================================

názov: IDEB Bratislava 2020
typ: zájazd na veľtrh
termín: máj 2020
miesto: Bratislava
kontakt: maros.eckert@tnuni.sk
popis: Medzinárodný veľtrh špeciálnej a obrannej techniky.

====================================================================

názov: MSV Brno 2020
typ: zájazd na veľtrh
termín: jeseň 2020
miesto: Brno, ČR
kontakt: maros.eckert@tnuni.sk
popis: Spoločnosť usporiada zájazd pre členov aj nečlenov SSS na MSV Brno 2020.

====================================================================

názov: Odborné prednášky
typ: prednášky
termín: november 2020
miesto: FŠT TnUAD, Trenčín
kontakt: www.fst.tnuni.sk
popis: Členovia SSS v rámci Týždňa Vedy  techniky 2020 zabezpečia vybrané prednášky z oblasti strojárskych technológií a materiálov, v ktorých budú zahrnuté aj ich vlastné výsledky výskumu pre študentov  II. aj III. stupňa štúdia v strojárskych odboroch, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

====================================================================