Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)

====================================================================

názov: TRANSFER 2018
typ: konferencia
termín: október – november 2018
miesto: Trenčianske Teplice, Hotel Most slávy
kontakt: www.transfer.tnuni.sk
popis: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia a publikácia vedeckých a odborných príspevkov v slovenskom, českom, anglickom, resp. ruskom jazyku z oblasti strojárskej technológie, progresívnych metód výroby strojných súčiastok, kovových a nekovových materiálov, rezných nástrojov, rezných materiálov a pod.

====================================================================

názov: MSV Brno 2018
typ: zájazd na veľtrh
termín: jeseň 2018
miesto: Brno
kontakt: majerik.jozef@gmail.com
popis: Spoločnosť usporiada zájazd pre členov aj nečlenov SSS na MSV Brno 2018.

====================================================================

názov: Odborné prednášky
typ: prednášky
termín: november 2018
miesto: FŠT TnUAD, Trenčín
kontakt: majerik.jozef@gmail.com
popis: Členovia SSS v rámci Týždňa Vedy  techniky 2018 zabezpečia vybrané prednášky z oblasti strojárskych technológií a materiálov, v ktorých budú zahrnuté aj ich vlastné výsledky výskumu pre študentov  II. aj III. stupňa štúdia v strojárskych odboroch, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

====================================================================

názov: PRAMET 2018
typ: seminár
termín: 2018
miesto: TnUAD, Trenčín
kontakt: majerik.jozef@gmail.com
popis: Slovenská strojárska spoločnosť spolu  so spoločnosťou DORMERPRAMET a Fakultou špeciálnej techniky  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je spoluorganizátorom tohto odborného seminára.

====================================================================