Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)

====================================================================

názov: TRANSFER 2017
typ: konferencia
termín: september – október 2017
miesto: Trenčianske Teplice, Hotel Most slávy
kontakt: majerik.jozef@gmail.com
www.transfer.tnuni.sk
popis: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia a publikácia vedeckých a odborných príspevkov v slovenskom, českom, anglickom, resp. ruskom jazyku z oblasti strojárskej technológie, progresívnych metód výroby strojných súčiastok, kovových a nekovových materiálov, špeciálnej strojárskej techniky, diagnostiky strojov a zariadení, rezných nástrojov a PVD/CVD povlakov, CAD/CAM systémov, PLM systémov, a riadenia kvality v strojárstve.

====================================================================

názov: Týždeň vedy a techniky
typ: prednášky
termín: november 2017
miesto: FŠT TnU AD Trenčín
kontakt: majerik.jozef@gmail.com
popis: Podujatie, organizované v Týždni vedy a techniky na Slovensku, prinesie vyžiadané prednášky na témy Automatizácia výrobného procesu, CAD/CAM systémy SolidWorks, SolidCAM CATIA v strojárskej, konštrukčnej a technologickej praxi reverzné inžinierstvo, strojárske technológie a materiály.

====================================================================