Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Návrh osvetlenia pomocou software “DIALUX”
typ: kurz
termín: 12.-13.5.2020
miesto: Bratislava
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Školenie je určené všetkým záujemcom, ktorí chcú získať, alebo upevniť si svoje znalosti z oblasti svetelnej techniky. Dvojdňové školenie bude orientované na prácu s programom Dialux, s jeho funkciami a možnosťami a na získanie zručností pri návrhu osvetlenia.

====================================================================

názov: LUMEN V4 2020
typ: konferencia
termín: 16.-18.9.2020
miesto: Senec
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky špičkovými zahraničnými prednášateľmi aj uznávanými odborníkmi z krajín V4 a Európy. Na konferencii odznejú tiež informácie z medzinárodných podujatí, ktoré sa konali minulý rok pod záštitou CIE a konferencie Licht – Světlo 2019. Súčasťou konferencie je aj sprievodná výstavka výrobkov a služieb z oblasti svetelnej techniky.

====================================================================

názov: Kurz osvětlovací techniky XXXV.
typ: konferencia
termín: 12.-14.10.2020
miesto: Loučná nad Desnou, Česká republika
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Národná konferencia s medzinárodnou účasťou je určená pre projektantov, architektov a prevádzkovateľov osvetľovacích sústav, investorov, výrobcov svetelnej techniky, výrobcov komponentov pre svetelnú techniku, orgány hygienickej služby. Na konferencii odznejú informácie zamerané na praktické aplikácie a je priestorom na odborné diskusie v oblasti svetelnej techniky a osvetľovania umelým a denným svetlom.

====================================================================

názov: Kurz svetelnej techniky
typ: kurz
termín: 24.11.2020
miesto: Bratislava
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Jednodňový kurz bude venovaný základom svetelnej techniky. Kurz je zameraný na získanie základných poznatkov o svetelnej technike, osvetľovaní, modernizácii a rekonštrukcii osvetľovacích sústav.

====================================================================