Slovenská vákuová spoločnosť

====================================================================

názov: Veda a umenie
typ: výstava
termín: 2017 – 2020
miesto: STU Bratislava
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: Dlhodobejšie podujatie, ktoré začalo v decembri 2017 a trvá dodnes, organizuje SVS v spolupráci s STU centrum pre nanodiagnostiku.

====================================================================

názov: Vybrané prednášky z oblasti vákua
typ: semináre
termín: máj – november 2020
miesto: Bratislava
kontakt: andrej.vincze@ilc.sk
popis: Spoločnosť organizuje odborné semináre spolu s vybranými prednáškami z vákuovej problematiky.

====================================================================

názov: 18th International Conference on Thin Films &
18th Joint Vacuum Conference
typ: konferencia
termín: 14.-18.6.2020
miesto: Budapešť, Maďarsko
kontakt: andrej.vincze@ilc.sk
popis: Medzinárodné konferencie s aktívnou účasťou zástupcov SVS v organizačnom a programovom výbore, s dvoma pozvanými referátmi.

====================================================================

názov: Škola vákuovej techniky
typ: konferencia
termín: 6.-9.10.2020
miesto: hotel Trigan, Štrbské Pleso
kontakt: andrej.vincze@ilc.sk
popis: Ide o vedeckú konferenciu s príspevkami z výskumu, ktorý súvisí s vákuom, okrem výskumných pracovníkov dôraz na doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

====================================================================

názov: Kurz vákuovej techniky
typ: kurz
termín: 6.-9.10.2020
miesto: hotel Trigan, Štrbské Pleso
kontakt: skolavt@gmail.com
popis: Kurz vákuovej techniky pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov ale aj technikov z priemyslu.

====================================================================

názov: Prednášky v zahraničí
typ: prednášky
termín: rok 2020
miesto: TU Ilmenau, Nemecko
UNI Ulm, Nemecko
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: V rámci priamej spolupráce sa uskutočnia prednášky zástupcu SVS o vákuovej a ultravákuovej technike na TU Ilmenau. A o elektrónovej mikroskopii a Augerovej spektrometrii.

====================================================================

názov: Prednášky expertov zo zahraničia
typ: prednášky
termín: rok 2020
miesto: STU Bratislava
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: SVS pripravuje prednášky významných expertov zo zahraničia, ktoré sa uskutočnia v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

====================================================================

názov: Odpoludnia otvorených dverí
typ: semináre
termín: rok 2020
miesto: Bratislava
kontakt: marian.marton@stuba.sk
popis: Propagácia vákuových odvetví smerom na stredné školy – odpoludnia otvorených dverí organizovaných v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU Bratislava pre gymnáziá.

====================================================================

názov: Odborné exkurzie I
typ: exkurzie
termín: rok 2020
miesto: Centrum STU pre nanodiagnostiku
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnych zariadeniach ARM TEM mikroskopu a Augerovho spektrometra.

====================================================================

názov: Odborné exkurzie II
typ: exkurzie
termín: rok 2020
miesto: Medzinárodné laserové centrum
kontakt: andy.vincze@ilc.sk
popis: Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnom zariadení SIMS v Medzinárodnom laserovom centre.

====================================================================