Slovenská vákuová spoločnosť

====================================================================

názov: Veda a umenie
typ: výstava
termín: 2017 – 2019
miesto: STU Bratislava
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: STU centrum pre nanodiagnostiku  (CN STU) spolu so SVS zorganizovali výstavu „Veda  a umenie“ v priestoroch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ide o dlhodobejšie podujatie, ktoré začalo v decembri 2017 a trvá dodnes.

====================================================================

názov: Vybrané prednášky z oblasti vákua
typ: semináre
termín: máj – november 2019
miesto: Bratislava
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: Spoločnosť organizuje odborné semináre spolu s vybranými prednáškami z vákuovej problematiky.

====================================================================

názov: 22. škola vákuovej techniky
typ: konferencia
termín: 1.-4.10.2019
miesto: hotel Trigan, Štrbské Pleso
kontakt: skolavt@gmail.com
popis: Ide o vedeckú konferenciu s príspevkami z výskumu, ktorý súvisí s vákuom, okrem výskumných pracovníkov dôraz na doktorandov a mladých výskumných pracovníkov.

====================================================================

názov: Kurz vákuovej techniky
typ: kurz
termín: 1.-4.10.2019
miesto: hotel Trigan, Štrbské Pleso
kontakt: skolavt@gmail.com
popis: Kurz vákuovej techniky pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov ale aj technikov z priemyslu. Realizuje sa paralelne s konferenciou Škola vákuovej techniky.

====================================================================

názov: Prednášky v zahraničí
typ: prednášky
termín: rok 2019
miesto: TU Ilmenau, Nemecko
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: SVS sa podieľa na výskumnej spolupráci s TU Ilmenau, Nemecko. Zástupca SVS prednáša na TUI Imenau predmet vákuovú a ultravákuovú techniku.

====================================================================

názov: Prednášky expertov zo zahraničia
typ: prednášky
termín: rok 2019
miesto: STU Bratislava
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: SVS pripravuje prednášky významných expertov zo zahraničia, ktoré sa uskutočnia v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

====================================================================

názov: Odpoludnia otvorených dverí
typ: semináre
termín: rok 2019
miesto: Bratislava
kontakt: marian.marton@stuba.sk
popis: Propagácia vákuových odvetví smerom na stredné školy – odpoludnia otvorených dverí organizovaných v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU Bratislava pre gymnáziá.

====================================================================

názov: Odborné exkurzie I
typ: exkurzie
termín: rok 2019
miesto: Centrum STU pre nanodiagnostiku
kontakt: marian.vesely@stuba.sk
popis: Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnych zariadeniach ARM TEM mikroskopu a Augerovho spektrometra.

====================================================================

názov: Odborné exkurzie II
typ: exkurzie
termín: rok 2019
miesto: Medzinárodné laserové centrum
kontakt: andy.vincze@ilc.com
popis: Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnom zariadení SIMS v Medzinárodnom laserovom centre.

====================================================================