Skip to main content

Slovenská asociácia strojných inžinierov

====================================================================

názov: TOP 2021
typ: konferencia
termín: rok 2021
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: lubomir.soos@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva. Technológie a stroje na spracovanie odpadu rôzneho druhu.

====================================================================

názov: Študijno-tematický zájazd na konferenciu alebo výstavu
typ: tematický zájazd
termín: rok 2021
miesto: bude určené
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie alebo výstavy.

====================================================================

názov: Perspektívy a rozvoj slovenského strojárstva
typ: seminár
termín: november 2021
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: marian.tolnay@stuba.sk
popis: Podujatie venované strojárskym technológiám, konštrukcii a výrobným systémom.

====================================================================

názov: Náklady na teplo z rôznych tepelných zdrojov a všeobecné zásady pre znižovanie nákladov na teplo
typ: seminár
termín: november 2021
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: frantisek.urban@stuba.sk

====================================================================

názov: Študentská formula
typ: účasť na medzinárodných súťažiach
termín: rok 2021
kontakt: lubos.magdolen@stuba.sk
popis: Aktívna účasť mladých technikov na budovaní študentských pretekárskych automobilov a účasť na pretekoch typu „Študentská formula“.

====================================================================

názov: Prednášky
typ: stretnutie a prednáška
termín: každá prvá streda v mesiaci o 14.00 hod.
miesto: SjF STU Bratislava
kontakt: michal.varchola@stuba.sk; juraj.beniak@stuba.sk
popis: V rámci Klubových stretnutí členov a sympatizantov Klubu SASI Bratislava sa uskutoční úvodná prednáška na odbornú tému z oblasti vedných odborov pestovaných na SjF STU, následne bude k nej diskusia. Téma prednášok, čas a miesto konania sa určí dodatočne.

====================================================================