Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

====================================================================

názov: Diagnostika systémov koľajových vozidiel
typ: prednáška
termín: 20.11.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Železnice v Trnavskom regióne
typ: konferencia
termín: 14.11.2019
miesto: Trnava
kontakt: psivacek@gmail.com
popis: História, súčasnosť a budúcnosť dopravy v Trnavskom regióne.
pozvánka:

====================================================================

názov: 120. rokov od otvorenia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom
typ: prednáška
termín: 23.10.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Park osobných vozňov ZSSK
typ: prednáška
termín: 18.9.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Oslavy 120.výročia otvorenia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom
typ: oslavy
termín: 14.9.2019
miesto: Trnava až Brezová pod Bradlom
pozvánka: Jablonica – Brezová 2019

====================================================================

názov: PODKARPATSKÁ RUS,  história a súčasnosť
typ: seminár
termín: 19.6.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Príprava grafikonu vlakovej dopravy
typ: seminár
termín: 22.5.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Užhorod a okolie
typ: tematický zájazd
termín: 27.-31.5.2019
miesto: Užhorod a okolie
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Simulátor funkcií zabezpečovacieho zariadenia
typ: prednáška
termín: 24.4.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Prezentácia spoločnosti DI – ELCOM Plzeň
typ: prednáška
termín: 27.3.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Memoriál Jožka Okona
typ: beh
termín: 17.4.2019
miesto: Bratislava, Sad Janka Kráľa
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Rozvoj elektromobiliy v Bratislave
typ: prednáška
termín: 27.2.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Pripojenie Bratislavy na Severnú dráhu cisára Ferdinanda
typ: prednáška
termín: 30.1.2019
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: MERCEDES-BENZ, FH GRAZ
typ: exkurzia
termín: I. štvrťrok 2019
miesto: Mercedes-Benz, Graz, Fachhochschule Graz
Rakúsko
kontakt: tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s výrobou a testovaním cestných vozidiel a ukázať moderné metódy výučby predmetov z oblasti cestných vozidiel.

====================================================================

názov: Deň otvorených dverí v dopravnom laboratóriu katedry železničnej dopravy
typ: deň otvorených dverí
termín: I. a IV. štvrťrok 2019
miesto: ŽU Žilina
kontakt: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom je formou dní otvorených dverí v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, FPEDAS  ŽU v Žiline propagovať vedu a techniku pre širokú laickú verejnosť.

====================================================================

názov: Memoriál Mariána Školníka
typ: popularizácia
termín: apríl 2019
kontakt: gazdik.lubomir.sr@gmail.com
popis: 9. ročník podujatia

====================================================================

názov: VOLKSWAGEN SLOVAKIA
typ: exkurzia
termín: apríl 2019
miesto: Volkswagen Bratislava
garant: tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s výrobou a testovaním osobných automobilov.

====================================================================

názov: Múzeum dopravy
typ: exkurzia
termín: apríl 2019
miesto: Bratislava
garant: tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s vývojom dopravy na Slovensku.

====================================================================

názov: Riadiace centrum železničnej dopravy Praha
typ: exkurzia
termín: apríl 2019
miesto: Praha, ČR
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Návšteva riadiaceho centra železničnej dopravy Praha

====================================================================

názov: Výroba koľajníc
typ: exkurzia
termín: apríl 2019
miesto: Třinecké železiarne
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s výrobou koľajníc, prácou na železničnej vlečke a využitím dopravných a manipulačných zariadení.

====================================================================

názov: VS-MONT
typ: exkurzia
termín: II. štvrťrok 2019
miesto: Púchov
kontakt: tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s výrobou sklápacích nadstavieb, prívesov a návesov pre cestné nákladné vozidlá.

====================================================================

názov: Nekonvenčné  dopravné systémy
typ: exkurzia
termín: II. štvrťrok 2019
miesto: Vysoké Tatry
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s prevádzkou a zabezpečením nekonvenčných dopravných systémov vo Vysokých Tatrách.

====================================================================

názov: Zakarpatská Ukrajina
typ: exkurzia
termín: máj 2019
miesto: Užhorod, Cop
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s systémom prekládky medzi nr a šr, vysokohorskou traťou na Užocký priesmyk, s miestami bojov za 1. svetovej vojny.

====================================================================

názov: TRANSPORT – LOGISTIC 2019
typ: veľtrh
termín: 4.-7.6.2019
miesto: Berlín
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Oboznámenie s najnovšími trendmi rozvoja železničnej techniky vo svete.

====================================================================

názov: Czech Raildays
typ: exkurzia
termín: 12.6.2019
miesto: Ostrava
kontakt: bralo40@gmail.com
popis: Návšteva podujatia venovaného českých železniciam.

====================================================================

názov: Železnica očami detí
typ: popularizácia
termín: jún 2019
miesto: Trnava
kontakt: psivacek@gmail.com
popis: Návšteva detí z materských škôl z Trnavy na železničnej stanici. Prehliadka exponátov v železničných vozňoch, návšteva dispečerského strediska stanice.

====================================================================

názov: 120. výročia začatia prevádzky na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom
typ: seminár
termín: jún 2019
miesto: Trnava
kontakt: engler.marko@gmail.com
popis: Podujatie k výročiu začatia prevádzky. Pri tejto príležitosti bude vydaná aj pamätná brožúra.

====================================================================

názov: Slávnosť a nostalgická jazda na trati Jablonica – Brezová pod Bradlom
typ: seminár
termín: august 2019
miesto: Trnava
kontakt: schmidt.jozef@slovakrail.sk
popis: Podujatie k 120. výročiu začatia prevádzky na uvedenej trati.

====================================================================

názov: Úzkorozchodná železnica
typ: exkurzia
termín: august 2019
miesto: bude upresnené
kontakt: gazdik.lubomir.sr@gmail.com

====================================================================

názov: Medzinárodný veľtrh koľajovej techniky
typ: exkurzia
termín: 1.-7.9.2019
miesto: Gdaňsk
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Cieľom akcie je navštíviť druhý najväčší veľtrh koľajovej dopravy v Európe.

====================================================================

názov: MSV Brno
typ: exkurzia
termín: 8.10.2019
miesto: Brno, ČR
kontakt: jiri.hanzal@slovanet.sk
popis: Návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu.

====================================================================

názov: Verejná osobná doprava
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2019
miesto: Bratislava
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na výmenu skúseností v oblasti verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy v mestských aglomeráciách.

====================================================================

názov: Zriaďovacia stanica Viedeň
typ: exkurzia
termín: IV. štvrťrok 2019
miesto: ŐBB, Viedeň
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť účastníkov s automatizáciou triedenia vozňov.

====================================================================

názov: Veterný klimatický tunel
typ: exkurzia
termín: IV. štvrťrok 2019
miesto: Viedeň
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Oboznámenie študentov s testovaním vozidiel vo veternom klimatickom tuneli.

====================================================================

názov: Propagácia vedy a techniky pre predškolskú a školskú mládež
typ: exkurzie
termín: mesačne 2019
miesto: Žilinská univerzita v Žiline
garant: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcií je formou odborných exkurzií v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline propagovať vedu a techniku pre predškolskú a školskú mládež.

====================================================================

názov: Odborné školenia
typ: školenia
termín: mesačne 2019
miesto: Žilinská univerzita v Žiline
garant: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcií je odbornými školeniami zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov dopravného odboru v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline.

====================================================================

názov: Pravidelné mesačné semináre
typ: semináre
termín: rok 2019
miesto: GR ŽSR Klemensova 8 Bratislava
info: www.zsvts.sk , www.svts-doprava.uniza.sk/index.php www.kpzt.sk
popis: Semináre venované histórii a aktuálnym otázkam dopravy a logistiky.

====================================================================

názov: SEMINÁRE K PROBLEMATIKE SILNOPRÚDOVEJ ELEKTROTECHNIKY A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY NA ŽELEZNICI
typ: semináre
termín: štvrťročne 2019
garant: balucha.daniel@zsr.sk

====================================================================