Slovenská zváračská spoločnosť

====================================================================

názov: Zváranie 2019
typ: konferencia
termín: 6.-8.11.2019
miesto: Tatranská Lomnica
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom 47. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií.
pozvánka: ZVÁRANIE 2019_SZS_POZVÁNKA
prihláška: ZVÁRANIE 2019 _SZS_Záväzná prihláška

====================================================================

názov: Bezpečnosť technických zariadení 2019
typ: konferencia
termín: 14.-15.5.2019
miesto: Wellness hotel Chopok v Liptovskom Mikuláši
kontakt: zvaranie@centrum.sk
tisr@tisr.sk
popis: Cieľom medzinárodného podujatia je poskytnúť aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení týmto účastníkom: manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.
pozvánka: pozvanka
prihláška: prihlaska

====================================================================

názov: Klub zváračov
typ: seminár
termín: február – december 2019
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom klubov zváračov je odovzdávanie skúsenosti z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

====================================================================

názov: Požiadavky na kvalitu vo zváraní
typ: seminár
termín: február až december 2019
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Poprad
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad základných požiadaviek na kvalitu podľa noriem radu EN ISO 3834 a súvisiacich predpisov.

====================================================================

názov: Moderné metódy výroby stavebných strojov 2019
typ: konferencia
termín: 28.-29.3.2019
miesto: Západné Tatry, obec Zuberec
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Medzinárodná konferencia (s podporou nemeckých výrobcov zváracích zariadení a francúzskych výrobcov “ťažkej” stavebnej techniky), je určená slovenským výrobcom stavebných strojov a zariadení pracujúcich v stavebníctve.

====================================================================

názov: Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
typ: seminár
termín: marec až december 2019
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad novej normy systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015.

====================================================================

názov: Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015
typ: seminár
termín: marec až december 2019
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad novej normy systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

====================================================================

názov: SPOLUPRÁCA 2019
typ: konferencia
termín: 10.-12.4.2019
miesto: Tatranská Lomnica, hotel Slovan
kontakt: zvaranie@centrum.sk,elena.kantorikova@fstroj.uniza.sk,
Danka.Bolibruchova@fstroj.uniza.sk
popis: Cieľom 25. medzinárodnej konferencie slovenských, poľských a českých zlievačov je oboznámenie širokej odbornej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zlievania a súvisiacich technológií.

====================================================================

názov: Kvalita vo zváraní 2019
typ: konferencia
termín: 24.-26.4.2019
miesto: Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
kontakt: zvaranie@centrum.sk,  vzdelavanie@vuz.sk
popis: 19. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a deštrukčného skúšania materiálov.

====================================================================

názov: 27. medzinárodný strojársky veľtrh 2019 – Nitra
typ: zájazdy na MSV
termín: 21.-24.5.2019
miesto: Agrokomplex Nitra
odchody z  Bratislavy, Trenčína, Vrútok, Zvolena a Trenčína
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom zájazdu je zabezpečiť pre členov SZS dopravu na výstavisko Agrokomplex v Nitre, parkovné miesta v priestoroch výstaviska, vstupenky na MSV a podmienky k nadviazaniu kontaktov s vystavovateľmi.

====================================================================

názov: EUROWELDING 2019
typ: konferencia
termín: 22.-24.5.2019
miesto: Agrokomplex v Nitre
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom konferencie EUROWELDING je oboznámenie širokej odbornej a laickej verejnosti s novými poznatkami z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

====================================================================

názov: IDET 2019
typ: zájazd
termín: 29.-31.5.2019
miesto: Brno – Výstaviště MSV
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET v Brne.

====================================================================

názov: Regionálne kolá “Majstrovstiev SR vo zváraní 2019″
typ: súťaž
termín: júl – november 2019
miesto: Košice, Prešov, Humenné, Brezno, Poprad, Žilina, Zvolen, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: SZS a spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. pripravili ďalší ročník súťaže, ktorej cieľom je prezentácia zvárania ako súťažnej disciplíny a výber najlepších kandidátov z jednotlivých kôl na celoslovenské finále.

====================================================================

názov: Národné dni zvárania 2019
typ: konferencia
termín: 18.-20.9.2019
miesto: Hotel Družba, Jasná, Nízke Tatry
kontakt: zvaranie@centrum.sk
vzdelavanie@vuz.sk
popis: X. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a skúšania materiálov.

====================================================================

názov: Medzinárodní strojírenský veletrh 2019 – Brno
typ: zájazd
termín: 7.-11.10.2019
miesto: Brno – Výstaviště MSV
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

====================================================================

názov: Zváranie 2019
typ: konferencia
termín: 6.-9.11.2019
miesto: Tatranská Lomnica
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom 47. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií.

====================================================================