Slovenská zváračská spoločnosť

====================================================================

názov: Klub zváračov
typ: seminár
termín: január – december 2020
miesto: Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom klubov zváračov je odovzdávanie skúsenosti z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

====================================================================

názov: Požiadavky na kvalitu vo zváraní
typ: seminár
termín: január až december 2020
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Poprad, Prešov
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad základných požiadaviek na kvalitu podľa noriem radu EN ISO 3834 a súvisiacich predpisov.

====================================================================

názov: Moderné metódy výroby stavebných strojov 2020
typ: konferencia
termín: 26.-27.3.2020
miesto: Západné Tatry, obec Zuberec
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Podujatie je určené slovenským výrobcom stavebných strojov a zariadení pracujúcich v stavebníctve a výrobcom oceľových konštrukcií veľkých hrúbok.

====================================================================

názov: Požiadavky na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
typ: seminár
termín: január až december 2020
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, Poprad
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad novej normy systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001

====================================================================

názov: Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
typ: seminár
termín: január až december 2020
miesto: Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom série seminárov je výklad novej normy systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

====================================================================

názov: Kvalita vo zváraní 2020
typ: konferencia
termín: 21.-23.4.2020
miesto: Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: 20. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a deštrukčného skúšania materiálov.

====================================================================

názov: Bezpečnosť technických zariadení 2020
typ: konferencia
termín: 28.-29.4.2020
miesto: Wellness hotel Chopok v Liptovskom Mikuláši
kontakt: zvaranie@centrum.sk
tisr@tisr.sk
popis: Cieľom XII. medzinárodnej konferencie je poskytnúť aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení týmto účastníkom: manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.
pozvánka:
prihláška:

====================================================================

názov: IDEB 2020
typ: zájazd na veľtrh
termín: 13.-15.5.2020
miesto: Brno – Výstaviště MSV
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB v Brne.

====================================================================

názov: 28. medzinárodný strojársky veľtrh 2020 – Nitra
typ: zájazdy na MSV
termín: 26.-29.5.2020
miesto: Agrokomplex Nitra
odchody z  Bratislavy, Trenčína, Vrútok, Zvolena a Trenčína
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom zájazdu je zabezpečiť pre členov SZS dopravu na výstavisko Agrokomplex v Nitre, parkovné miesta v priestoroch výstaviska, vstupenky na MSV a podmienky k nadviazaniu kontaktov s vystavovateľmi.

====================================================================

názov: EUROWELDING 2020
typ: konferencia
termín: 26.-29.5.2020
miesto: Agrokomplex v Nitre
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom konferencie EUROWELDING je oboznámenie širokej odbornej a laickej verejnosti s novými poznatkami z oblasti zvárania a príbuzných procesov.

====================================================================

názov: Regionálne kolá “Majstrovstiev SR vo zváraní 2020″
typ: súťaž
termín: jún – november 2020
miesto: Košice, Prešov, Humenné, Brezno, Poprad, Žilina, Zvolen, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: SZS a spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. pripravili ďalší ročník súťaže, ktorej cieľom je prezentácia zvárania ako súťažnej disciplíny a výber najlepších kandidátov z jednotlivých kôl na celoslovenské finále.

====================================================================

názov: Národné dni zvárania 2020
typ: konferencia
termín: 23.-25.9.2020
miesto: Ski & Wellness Residence Družba, Demänovská Dolina, Nízke Tatry
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: XI. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a skúšania materiálov.

====================================================================

názov: Medzinárodní strojírenský veletrh 2020- Brno
typ: zájazd
termín: 5.-9.10.2020
miesto: Brno – Výstaviště MSV
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom autobusového zájazdu je návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

====================================================================

názov: Majstrovstvá SR vo zváraní 2020
typ: súťaž
termín: november – december 2020
miesto: Košice
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Celoslovenské finále.

====================================================================

názov: Zváranie 2020
typ: konferencia
termín: 11.-13.11.2020
miesto: Tatranská Lomnica
kontakt: zvaranie@centrum.sk
popis: Cieľom 48. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií.

====================================================================