Slovenská lesnícka spoločnosť

Predseda Ing. Stanislav Martinický, CSc.
Adresa: Ul. 9.mája 110/10, 960 01  Zvolen
Mobil: +421 908 543 010
e-mail: martinicky.sls@gmail.com
www: http://www.nlcsk.sk/sls/sls.htm