Skip to main content

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie

Prezident prof.Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP
Adresa: Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20,
018 41 Dubnica nad Váhom
Mobil: +421 917 409 917
e-mail: hrmo.roman@gmail.com
hrmo@dti.sk

 

Tajomník doc. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP
Adresa spoločnosti: Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20,
018 41 Dubnica nad Váhom
Mobil: +421 911 066 509
e-mail: lucia.kristofiakova@gmail.com
kristofiakova@dti.sk