Skip to main content

Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie

SKRATKA: ISVaV

Predsedaprof. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP
Adresa:Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Mobil:+421 917 409 917
e-mail:hrmo@dti.sk
Tajomníčkadoc. PaeDr. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP
Adresa:Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
Mobil:+421 911 066 509
e-mail:kristofiakova@dti.sk