Slovenská nukleárna spoločnosť (SNUS)

Prezident prof.Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Adresa: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva,
Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Tel.: +421 915 837 843
e-mail: vladimir.slugen@stuba.sk
www: www.nuclear.sk

 

Tajomník Ing. Juraj Klepáč
Adresa spoločnosti: SNUS, V.Clementisa 48, 917 01  Trnava
Mobil: +421 917 753 295
e-mail: juraj.klepac@gmail.com