Skip to main content

Slovenská banícka spoločnosť (SBS)

Prezident Ing. Ján Hrabovský, PhD.
Adresa: Žltá 313,
972 13 Nitrianske Pravno
Mobil: +421 911 307 177
e-mail: jhrabovsky.np@gmail.com
banskakomora@banskakomora.sk
www: www.banickaspolocnost.sk

 

Výkonný tajomník Ing. Jozef Širila
Adresa spoločnosti: Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 948 303 701
e-mail: banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk