Skip to main content

Slovenský zväz pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku (SZCHKT)

Predseda Ing. Vladimír Orovnický
Adresa spoločnosti: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Mob.: +421 903 712 044
e-mail: orovnicky.v@daikin.sk
www: www.szchkt.org

 

Tajomník doc.Ing. Peter Tomlein, PhD.
Adresa spoločnosti: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Mobil: +421 905 400 922
e-mail: szchkt@szchkt.org