Skip to main content

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

SKRATKA: SZCHKT

Predseda Ing. Vladimír Orovnický
Adresa: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Mobil: +421 903 712 044
e-mail: orovnicky.v@daikin.sk
web: www.szchkt.org
Tajomník doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
Adresa spoločnosti: Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Mobil: +421 905 400 922
e-mail: szchkt@szchkt.org