Slovenská vákuová spoločnosť

Predseda prof.Ing. Robert Redhammer, PhD.
Adresa: Slov.akreditačná agentúra, Stromová 1, 813 50  Bratislava
Mobil: +421 903 412 417
e-mail: robert.redhammer@saavs.sk
www: www.svs.stuba.sk

 

Tajomník Ing. Andrej Vincze, PhD.
Adresa: MLC, Ilkovičova 3, 841 04  Bratislava
Mobil: +421 903 328 453
e-mail: andrej.vincze@ilc.sk