Skip to main content

Slovenská magnetická spoločnosť

SKRATKA: SMAGS

Prezidentprof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Adresa:Centrum progresívnych materiálov TIP UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Mobil: +421 907 379 841
e-mail:rastislav.varga@ujps.sk
web:www.smags.sk
Tajomníkdoc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Adresa:Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta TU v Košiciach, Rampová 7, 041 21 Košice
Mobil:+421 949 235 525
e-mail:pavol.lipovsky@tuke.sk