Skip to main content

Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS)

Prezident prof.RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Adresa: Centrum progresívnych materiálov TIP  UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 01  Košice
Mobil: +421 907 379 841
e-mail: rastislav.varga@ujps.sk
www: www.smags.sk

 

Tajomník doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
Adresa: Katedra leteckej technickej prípravy, Letecká fakulta TU v Košiciach, Rampová 7, 041 21  Košice
Mobil: +421 949 235 525
e-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk