Skip to main content

Slovenská magnetická spoločnosť

SKRATKA: SMAGS

Prezidentdoc. RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD.
Adresa:FEI TUKE
Mobil: +421 903 102 125
e-mail:jozef.onufer@tuke.sk
web:www.smags.sk
TajomníkRNDr. Matúš Mihalik
Adresa:Ústav Experimentálnej fyziky SAV, v.v.i
Tel.:+421 55 7922 234
e-mail:matmihalik@saske.sk