Skip to main content

Názov: Integrácia nemotorovej (cyklistickej) dopravy s ostatnými druhmi verejnej osobnej dopravy (9.12.2015, Bratislava)
Čas:: 15:30
Čas: 2015-12-09
Miesto: Bratislava, budova ŽSR, Klemensova 8
Odkaz: Kliknite sem