Skip to main content

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky Vás pozýva na mimoriadne zaujímavú výstavu, ktorá je inštalovaná v  Slovenskom technickom múzeu v Košiciach (Hlavná 88, Košice) a je na vzhliadnutie v termíne od 24.9. do 25.10.2015.  Výstava vychádza zo slovenskej histórie v oblasti IT a obsahuje historický pohľad na túto oblasť aj v Košiciach. Využíva tradíciu a potenciál vysokoškolského vzdelávania v oblasti IT, spolu s prezentáciou aktivít nastupujúcich výskumných a podnikateľských subjektov. Toto podujatie má niekoľko zaujímavých sprievodných podujatí a je jedným z vrcholov výstavnej sezóny 2015 v Košiciach a jeho okolí. Informácie o podujatí podáva aj webová stránka http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/