Skip to main content

ZSVTS a v spolupráci  s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenskou akadémiou vied a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach zorganizovali 17. marca 2022 v Congress Hoteli Centrum v Košiciach Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022 – FITS 2022. Jeho nosnou myšlienkou bol Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku.