Skip to main content

Singapurská deklarácia

V rámci členstva ZSVTS vo svetovej inžinierskej federácii – WFEO sa prof.Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident ZSVTS, zúčastnil Valného zhromaždenia a sprievodných podujatí tejto svetovej organizácie, ktorá združuje 86 krajín sveta. Podujatie sa konalo v Singapure v dňoch 9.-16.9.2013. Počas tohto podujatia prijali zástupcovia WFEO i Zväzu inžinierov Singapuru dokument „Singapurská deklarácia“, ktorej preklad Vám ponúkame.Singapoure declaration 2013