Skip to main content

Zhodnotenie podujatia FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2023 Deň ESA na Slovensku

V rámci XVI. ročníka podujatia Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2023 – FITS 2023  sa16. marca 2023 v Congress Hoteli Centrum v Košiciach, pod záštitou a za priamej účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pána Jána Horeckého, uskutočnilo medzinárodné podujatie Deň ESA na Slovensku ( ESA Day in Slovakia). Bolo to najmä z dôvodu, že Slovenská republika sa nedávno stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry. Toto pridružené členstvo ponúka možnosti na transformáciu slovenského hospodárstva a rozvoj jeho inovačného potenciálu k oblastiam s vyššou pridanou hodnotou. Podujatie organizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou vesmírnou kanceláriou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

Odborná časť konferencie mala 3 bloky vystúpení, v ktorých boli prezentované tieto príspevky:

Vesmírne aktivity na Slovensku a spolupráca s ESA (Jana Rovňanová, Michal Brichta, Slovenská vesmírna kancelária),

Predstavenie agentúry ESA a jej programov (Stephen Airey, ESA),

Zhodnotenie doterajšej spolupráce Slovenska a ESA (Kay van der Made,  ESA),

Príležitosti v priemyselnom vesmírnom sektoreprojekty, výzvy a špecifiká financovania   (Daniel Šagath, Slovenská vesmírna kancelária),

Potenciál Slovenskej republiky v rámci vesmírneho výskumu: Vesmírne počasie;

  Vesmírny odpad (Šimon Mackoviak, SAV; Jiří Šilha UK Bratislava),

Aktivity Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE v oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu (Marek Vrabeľ, SjF TUKE),

– Výskum vesmíru na Slovensku (Aleš Kučera, SAV),

Misia Štefánik a Misia Perseus  (Ivan Bella, Jean-Pierre Haigneré, kozmonauti),

Kolonizácia iných planét (Michaela Musilová, slovenská astrobiologička),

– Slovenské “cubesaty” – skCUBE, GRBAlpha a príprava GRBBeta (Norbert Werner; Jakub Kapuš; Miroslav Šmelko).

Súčasťou konferencie boli dve diskusné fóra: prvé sa týkalo úspešných slovenských vesmírnych firiem; druhé bolo o vesmírnom pobyte Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta a J.P. Haignerého, francúzskeho astronauta, ktorí boli v jednej posádke letu na vesmírnu stanicu MIR pred 24 rokmi.

V  slávnostnej časti programu konferencie boli členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 30. výročiu vzniku ZSVTS.

Pán Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolu s Dušanom Petrášom, prezidentom ZSVTS odovzdali Plaketu k 30. výročiu vzniku ZSVTS nasledovným osobnostiam: prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.; Brigádny generál Ing. Ivan Bella; Ing. Ján Baláž, PhD. a prof. Ing. Karel Kudela, Dr.Sc. in mem.

Podujatia, ktoré moderoval pán Benedikt Badánik zo Žilinskej univerzity v Žiline, sa zúčastnilo viac ako 160 odborníkov zo Slovenska i zahraničia.

Sprievodnými akciami podujatia boli: Čaro astronómie – návšteva najstaršieho planetária na Slovensku (15.3.2023) a Vesmír na dotyk – popularizačný deň pre študentov a verejnosť (17.3.2023.)