Skip to main content

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

====================================================================

názov: SAKT ročenka 2021
typ: publikačná činnosť
termín: júl 2021
kontakt: sakt@sakt.sk
popis: Cieľom publikácie je poskytnúť operátorom aktualizované všeobecné údaje, potrebné pre ich celoročné aktivity (stanovy SAKT, kontakty na poskytovateľov obsahu a inštitúcie, technické normy), odborné články.Cieľom je tiež prispieť k spolupráci pri príprave odborných seminárov a udržiavanie webovej stránky.

====================================================================

názov: Jesenný seminár: Ako ďalej s retransmisiou
typ: seminár
termín: jeseň 2021
miesto: bude upresnené
kontakt: sakt@sakt.sk
popis: Cieľom je oboznámiť operátorov s rôznymi druhmi programových služieb (obsahu), s možnými formami prezentácie obsahu koncovým zákazníkom a predstaviť nástroje na správu zákazníkov.

====================================================================