Skip to main content

Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)

====================================================================

názov: IDET Brno 2021
typ: zájazd na veľtrh
termín: máj 2021
miesto: Brno
kontakt: maria.kubasakova@tnuni.sk
popis: Spoločnosť plánuje usporiadať zájazd na veľtrh pre členov a nečlenov SSS z radov študentov FŠT a záujemcov z priemyselnej praxe.

====================================================================

názov: 3rd International Scientific Conferencie
typ: konferencia
termín: jún 2021
miesto: Stalowa Wola, Poľsko
kontakt: jozef.majerik@tnuni.sk
popis: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia a publikácia vedeckých a odborných príspevkov v poľskom, anglickom, resp. slovenskom a českom jazyku z oblasti „Mechanical Engineering“. Okrem hlavného usporiadateľa budú ďalšími strategickými partnermi konferencie aj organizácie ako FŠT TnUAD v Trenčíne, Slovenská strojárska spoločnosť, Fakulta vojenských technológií Univerzity obrany v Brne a Akadémia Ozbrojených síl M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Výstupom
z konferencie budú zborníky, a vybrané články budú po pozitívnom recenznom konaní publikované vo vedeckom časopise z databázy WoS/Scopus.

====================================================================

názov: MSV Brno 2021
typ: zájazd na veľtrh
termín: jeseň 2021
miesto: Brno, ČR
kontakt: maria.kubasakova@tnuni.sk
popis: Spoločnosť usporiada zájazd pre členov aj nečlenov SSS na MSV Brno 2021.

====================================================================

názov: Odborné prednášky
typ: prednášky
termín: november 2021
miesto: FŠT TnUAD, Trenčín
kontakt: www.fst.tnuni.sk
popis: Členovia SSS v rámci Týždňa Vedy  techniky 2021 zabezpečia vybrané prednášky z oblasti strojárskych technológií a materiálov, v ktorých budú zahrnuté aj ich vlastné výsledky výskumu pre študentov  II. aj III. stupňa štúdia v strojárskych odboroch, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

====================================================================