Skip to main content

Správa z konferencie Obnoviteľné zdroje energie 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ako členská organizácia ZSVTS v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala jubilejný 20. ročník vedecko – odbornej konferencie  Obnoviteľné zdroje energie 2022 so zahraničnou účasťou na veľmi aktuálnu tému „Znižovanie emisií skleníkových plynov“.

Konferencia sa konala v dňoch 16. – 17. 5.2022 v hoteli Átrium v príjemnom tatranskom prostredí s výhľadom na Slavkovský štít.

Pripravených bolo 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnečná a geotermálna energia, energia prostredia, ale aj biomasa.

Celá tlačová správa