Skip to main content

Asociácia technických diagnostikov SR (ATD SR)

Prezidentka doc. Ing.Viera Peťková, PhD.
Adresa: Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9, 040 00 Košice
Mobil: +421 905 200 150
e-mail: atdsr.petkova@gmail.com
web: www.atdsr.sk

 

Tajomník RNDr. Radoslava Paulenková
Adresa spoločnosti: L.Svobodu 8/99, 979 01 Rimavská Sobota
Mobil: +421 915 882 811
e-mail: r.paulenkova@gmail.com