Skip to main content

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

SKRATKA: SStVTS

Predseda Ing. Ľubomír Mravec
Adresa: Kollárova 53, 974 01  Banská Bystrica
Mobil: +421 902 917 591
e-mail: zsvtsdtba@gmail.com
1. podpredseda prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Mobil: +421 903 783 764
e-mail: anton.puskar@stuba.sk
Tajomníčka Ing. Eugénia Kiselyová
Adresa: Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil: +421 915 241 438
e-mail: stav@zsvts.sk