Skip to main content

Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť

Predseda Ing. Ľubomír Mravec
Adresa: Kollárova 53, 974 01  Banská Bystrica
Mobil: +421 902 917 591
e-mail: zsvtsdtba@gmail.com

 

Tajomník Ing. Eugénia Kiselyová
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil: +421 915 241 438
e-mail: stav@zsvts.sk