Skip to main content

Slovenská cestná spoločnosť

SKRATKA: SCS

Predseda Ing. Ján Šedivý, CSc.
Adresa:Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil:+421 911 749 626
e-mail:sedivy@cestnaspol.sk
web:www.cestnaspol.sk
TajomníčkaIng. Zuzana Fabiánová, PhD.
Adresa:Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil:+421 905 164 992
e-mail:fabianova@cestnaspol.sk