Skip to main content

Slovenská cestná spoločnosť (SCS)

Prezident Ing. Ján Šedivý, CSc.
Adresa: Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil: +421 911 749 626
e-mail: sedivy@cestnaspol.sk
www: www.cestnaspol.sk
Tajomník Ing. Zuzana Fabiánová, PhD.
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Mobil: +421 905 164 992
e-mail: fabianova@cestnaspol.sk