Skip to main content

Slovenská lesnícka spoločnosť

Predseda Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.
Adresa: Národné lesnícke centrum Zvolen,
T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen
Mobil: +421 904 992 955
e-mail: mkovalcik@nlcsk.org
www: http://www.nlcsk.sk/sls/sls.htm

 

Podpredseda Ing. Stanislav Martinický, CSc.
Adresa: Ul. 9.mája 110/10, 960 01  Zvolen
Tel.: +421 908 543 010
e-mail: martinicky.sls@gmail.com