Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu

SKRATKA: SSTN

Predsedníčka Ing. Božena Tušová
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 905 580 154
e-mail: btusova@gmail.com
web: www.sstn.sk
Tajomník Ing. Igor Hladík
Adresa: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 903 459 325
e-mail: igor.hladik@gmail.com