Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu

SKRATKA: SSTN

PredsedníčkaIng. Božena Tušová
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 905 580 154
e-mail:btusova@gmail.com
web:www.sstn.sk
TajomníkIng. Igor Hladík
Adresa:Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil:+421 903 459 325
e-mail:igor.hladik@gmail.com