Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu (SSTN)

Predseda Ing. Božena Tušová
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 905 580 154
e-mail: btusova@gmail.com
www: www.sstn.sk

 

Tajomník Ing. Pavol Radič, EUR ING
Adresa spoločnosti: Koceľova 15, 815 94  Bratislava
Mobil: +421 918 452 894
e-mail: radic.sstn@centrum.sk